Setkání zástupců indických fakult vzdělávajících učitele

Minulý týden jsme na Pedagogické fakultě hostili setkání zástupců indických fakult vzdělávajících učitele.

26. 9. 2023

Konkrétně se jednalo o vyučující a studující z Banasthali Vidyapeeth, Anugraha institute of Social Science, Kalinga institute of Social Science, a Savitribai Phule Pune University, které za evropské partnery posílily ještě kolegyně z rumunské Babes-Bolyai University.

Setkali se zde díky dlouholeté spolupráci v rámci evropského projektu Erasmus plus s Akronymem Aurora. Naše fakulta je v projektu zastoupena pracovní skupinou z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU, pod vedením dr. Vrubela, kteří měli organizaci setkání na starosti.

Cílem návštěvy bylo seznámit hosty fungování českého vzdělávacího systému a spoluprací inkluzivního a speciálního školství.

Hosté byli přivítáni na Masarykově univerzitě rektorem prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.

Český vzdělávací systém jim následně pomohli přiblížit přednášky prof. Pančochy a doc. Vojtové. Dále hosty čekala poznávání vzdělávací reality přímo v praxi, kdy se seznámili s fungováním Centra pro podporu studujících Teiresias a navštívili Základní školu Logopedickou na Veslařské ulici a Základní školu pro zdravotně znevýhodněné v Kamenomlýnské ulici. Dalším cílem bylo seznámit hosty s přístupností veřejného prostoru pro osoby se zdravotním postižením, navštívili proto výstavu v museu Anthropos, která je upravena i pro návštěvy se zrakovým a sluchovým postižením a seznámili se s prvky veřejného prostoru, které pomáhají začlenit osoby se zdravotním postižením do společnosti.

Poslední den strávili hosté v prostorách pedagogické fakulty, kde se seznámili s jejím fungováním, navštívili Ústřední knihovnu PdF, Open Art Studio pracující s umělci s jinakostí, Centrum Aplikované behaviorální analýzy, Seznámili se s asistivními technologiemi na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání, dozvěděli se o fungování kavárny Kafinet, měli možnost pohlédnout si dílny Katedry technické a informační výchovy a dozvědět se o vzdělávání budoucích učitelů a vyzkoušeli si Simulační dráhu pro výuku prostorové orientace.

Indičtí studující, budoucí učitelé, absolvovali zážitkové workshopy, které si pro ně připravila doc. Jarkovská a dr. Nosková.

Setkání bylo zakončeno za účasti děkanky Pedagogické fakulty MU doc. Simony Koryčánkové slavnostním večerem, který přiblížil hostům moravskou kulturu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.