Rektor udělil Zlatou medaili prof. Karole Dillenburger k 105. výročí založení Masarykovy univerzity.

Karola Dillenburger, ředitelka Centra behaviorální analýzy na Queen's University Belfast, obdržela 31. ledna na oslavě 105. výročí založení Masarykovy univerzity Zlatou medaili. Významně se zasloužila o rozvoj behaviorální analýzy na Masarykově univerzitě. Uskutečnili jsme s ní rozhovor, abychom s ní pohovořili o jejích úspěších a perspektivách.

19. 2. 2024 Monika Oswaldová

Bez popisku

Jak jste se dostala ke spolupráci s Pedagogickou fakultou MU?

Vše začalo e-mailem od maminky dítěte s autismem Jany Gandalovičové, která mi napsala. Věděla, že pracuji v oblasti aplikované behaviorální analýzy (ABA), a kontaktovala mě s prosbou o pomoc a spolupráci v České republice. Okamžitě jsem jí odpověděla, spolu s profesorem Mickey Keenanem. Naše pomoc v České republice byla zaměřena na poskytování podpory, metodik a know-how v oblasti ABA. Systém vzdělávání si však lidé v České republice museli vytvořit sami, to jsme za ně nemohli udělat. V roce 2015 bylo v České republice jen několik vyškolených behaviorálních analytiků (odborníků na behaviorální intervence). Prvním krokem bylo najít vysokoškolského učitele se zájmem o ABA.

Paní Jana znala profesora Karla Pančochu z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, který je fantastický, rychle zareagoval a vytvořil tým zahrnující rodiče, akademiky a politiky. Profesor Pančocha nás také navštívil v Belfastu a do měsíce zorganizoval velkou konferenci v Brně, na které byl prezentován náš výzkum a zkušenosti z praxe. Profesor Pančocha odvedl od samého počátku naší spolupráce obdivuhodnou práci. Tato akce měla významný dopad na parlamentní slyšení v Praze v roce 2016. Jednali jsme s ministrem zdravotnictví a ministrem školství ČR, což nasměrovalo další vývoj. Naše spolupráce vedla k novelizaci zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících, k vytvoření vzdělávacích kurzů o ABA na vaší univerzitě a k zahájení výzkumu v této oblasti. Prof. Pančocha vytvořil skvělý tým spolupracovníků a naše univerzita v Belfastu hostila první online MScABA kurz. Pomáhali jsme do té doby, než byli pracovníci Pedagogické fakulty MU kvalifikováni pro výuku analýzy chování.

Karola Dillenburger je profesorkou a ředitelkou Centra pro analýzu chování na Queen's University of Belfast. Již více než 30 let se zabývá výzkumem autismu, vzděláváním rodičů dětí s autismem a zvyšováním povědomí o aplikované analýze chování (ABA). Profesor Dillenburger často přispívá do národních i mezinárodních časopisů a vystupuje na mezinárodních konferencích. Významně přispěla k rozvoji behaviorální analýzy na Masarykově univerzitě. Sehrála zásadní roli při tvorbě obsahu studijních programů a získání mezinárodní certifikace studia behaviorální analýzy od Association for Behavior Analysis International a akreditace odborného vzdělávání (akreditovaných kvalifikačních kurzů) Ministerstvem zdravotnictví ČR.

V současné době je Pedagogická fakulta MU jedinou institucí v České republice, která tento typ studia nabízí. Zároveň pomohla založit Centrum aplikované behaviorální analýzy na Pedagogické fakultě. Toto centrum je první svého druhu v České republice. Představuje důležitý krok k posílení intervencí založených na důkazech pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra nebo jiným neurovývojovým postižením.

„Masarykova univerzita je velmi vstřícná. Zaklepali jsme na dveře a dveře se otevřely, to se nestává vždycky.“

Jak tato spolupráce funguje?

Nejprve jsme usilovně pracovali na přípravě materiálů pro vznik nové profese behaviorální analýzy. Naším cílem bylo tuto profesi v České republice legislativně ukotvit. V současné době je Česká republika jedinou zemí v Evropské unii, která má legislativu stanovující standardy pro vzdělávání a výkon profese behaviorálního analytika, což je mimořádný úspěch. Podobně je tomu například ve Velké Británii nebo Spojených státech amerických. Následně jsme se zaměřili na výuku studentů MU, účastníků akreditovaných kvalifikačních kurzů.

Jak byste vysvětlila, co je ABA, někomu, kdo ji nezná?

ABA je zkratka pro aplikovanou analýzu chování, což je obor, který se zabývá pochopením a změnou sociálně významného chování. ABA není jen jednou z terapií autismu, což je častý omyl. Jedná se o systematický přístup věnovaný zkoumání a ovlivňování lidského chování s cílem dosáhnout pozitivní změny a zlepšit kvalitu života. Jeho poznatky lze aplikovat na jakéhokoli člověka, včetně dítěte s autismem.

„Je skvělé vidět, že někteří rodiče a jejich děti mají z naší práce prospěch a vidět motivaci studentů je úžasné.“

Co pro vás znamená Zlatá medaile Masarykovy univerzity?

Získání Zlaté medaile má pro mě obrovský význam. Být oceněna za něco, co mě naplňuje radostí, je prostě fenomenální! Ocenění bylo nečekané a moje radost neuvěřitelná. Tato Zlatá medaile bude mít významný mezinárodní dopad a posílí celý náš obor behaviorálních věd. Uznání mé práce je potvrzením důležitosti toho, co dělám. Mé úsilí významně přispělo k dobrému jménu Masarykovy univerzity, Pedagogické fakulty a mé alma mater, Queen's University. Nejdůležitější však pro mě je, že toto ocenění dodává váhu mé vědecké práci a jejímu pozitivnímu dopadu na společnost. Jsem naplněna radostí a vděčností a chtěla bych Masarykově univerzitě vyjádřit hluboké uznání za toto prestižní ocenění.

Jaké jsou cíle a vize do budoucna?

Naším cílem je sdružovat odborníky na behaviorální analýzu z celého světa. Profese behaviorální analytiky stále potřebuje mezinárodní uznání a my se snažíme tuto věc prosazovat a pomáhat při tom dalším zemím. Budeme také brzy pracovat na přípravě mezinárodní konference. Evropská asociace behaviorální analýzy si pro letošní konferenci vybrala Českou republiku a vaše univerzita byla pověřena její organizací. Masarykova univerzita tak bude letos v září hostit významnou mezinárodní konferenci a profesor Pančocha připravuje kromě hlavního programu i paralelní zasedání v češtině pro české odborníky a veřejnost. Konference v Brně bude zásadní událostí, na které se setkají odborníci mnoha pomáhajících profesí a pečovatelé o osoby s neurovývojovým postižením.

Bez popisku

Profesorce Dillenburger blahopřejeme k zaslouženému ocenění.

 

CABA - Centrum pro aplikovanou behaviorální analýzu. Posláním Centra ABA je rozvoj aplikované behaviorální analýzy v České republice.

Co děláme:

Vzdělávání a výcvik odborníků.
Poskytujeme dvouleté školení ABA pro odborníky, kteří usilují o získání národní a mezinárodní certifikace.
Pořádáme akreditované kurzy pro ty, kteří se chtějí stát behaviorálními techniky.
Provozujeme školicí středisko, kde mohou naši studenti usilující o certifikaci vykonávat praxi s klienty pod supervizí.
Semináře pro rodiče a odborníky
Pořádáme semináře a kurzy pro pedagogy, rodiče a další odborníky pracující s dětmi s PAS a dalšími neurovývojovými poruchami.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.