Psychologický výzkum dopadů koronaviru v ČR

3. 4. 2020

Jak epidemie koronaviru ovlivňuje naši psychiku?

Vyplnit dotazník

Milí studenti, milí kolegové,

obracíme se na vás s prosbou o pomoc při realizaci našeho výzkumného šetření JUPSYCOR.  Dovedeme si představit, že v současné krizové době děláte krom studia spoustu důležitých věcí, pomáháte, podporujete lidi ve svém okolí, vysvětlujete. Děkujeme za to a vážíme si toho!

Situace šíření koronaviru, kterou nyní zažíváme, je v našich podmínkách naprosto výjimečná a příliš nevíme, jak ji lidé prožívají.  Tušíme, máme poznatky ze svého okolí, ale v širším měřítku se můžeme jen dohadovat. Jsme přesvědčeni, že shromáždit skutečné výpovědi lidí a analyzovat, jak se prožívání lidí v karanténě proměňuje v čase, může být užitečné jak v době konsolidace po pandemii, tak pro případ podobných situací do budoucna.

Na katedře pedagogiky a psychologie PF JU byl vytvořen portál pro sbírání dat a studenti řady oborů se zapojili buď sami za sebe nebo i jako dobrovolníci, kteří shromažďují výpovědi od dalších (často starších) lidí.

Rádi bychom vás poprosili, abyste dotazník vyplnili a anonymně tak sdíleli, jak současnou situaci prožíváte a jak se v ní cítíte. Pokud o vyplnění požádáte i někoho ze svého okolí mimo univerzitu, budeme jenom rádi.

Děkujeme Vám!

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

proděkanka pro vědu

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

Více informací

Více článků

Přehled všech článků