Lepší provázející učitel – lepší kolega: 84 účastníků na cestě ke kvalitnější pedagogické praxi

Minulý týden proběhly na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity poslední kurzy vstupního vzdělávání provázejících učitelů v rámci pokusného ověřování systému podpory provázejících vyučujících. Iniciativa Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si klade za cíl zvyšování kvality pedagogických praxí budoucích učitelů a učitelek.

14. 3. 2024 David Veverka Katedra pedagogikyPedagogická fakulta

Proběhlo celkem pět kurzů a každý z nich poskytl neocenitelnou příležitost pro pedagogický rozvoj účastníků. Prostřednictvím kurzů získali provázející učitelé a učitelky nové nástroje, techniky a znalosti, které jim pomohou efektivně vést a podporovat studující na jejich pedagogických praxích. Účastníci se seznámili se standardy (Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství, tzv. SKPKSStandard kvality profesních kompetencí provázejícího učitele) a reflektovali vlastní kompetence, které pro provázení studujících využívají. Důraz byl kladen nejen na mentorské dovednosti, ale také na komunikaci, formativní hodnocení a poskytování zpětné vazby.

Kurzy byly jedinečnou příležitostí pro setkávání provázejících a vysokoškolských vyučujících, kteří společně podporují rozvoj kompetencí budoucích učitelů a učitelek. „My nemáme tolik příležitostí ladit vzájemně naše očekávání a představy o tom, jak mají praxe probíhat a co si z praxí mají studující odnést. Tento výcvik je jedinečnou příležitostí, kde si vše můžeme vzájemně vyjasňovat. Důležité je také reflektování zažitých způsobů pedagogické práce a hledání příležitostí pro její zlepšování, vyjasňovat si je a také zvyšovat naše profesní dovednosti," dodala Lucie Škarková, garantka kurzů pro provázející učitele druhého stupně ZŠ a členka týmu, který připravil vzdělávací kurz. Lektorský tým kurzů je pozoruhodný svým složením, protože akcentuje všechny důležité aktéry profesní podpory studujících. Je složen z vysokoškolských vyučujících, kteří garantují praxe ve všech stupních vzdělávání, dále ze zkušených provázejících vyučujících a mentorek ve vzdělávání.

Saša Dobrovolná, mentorka a lektorka ve vzdělávání pedagogických pracovníků, se během vstupních kurzů věnovala mentorským dovednostem a plánování profesních cílů provázejících učitelů a učitelek. „Když pracuji s učiteli, tak si často stěžují na to, že absolventi přicházejí z fakult nepřipraveni. To, co se nám ukazuje na kurzech jako nejdůležitější a nejstěžejnější pro přípravu budoucích učitelů, je právě kvalita provázejících učitelů. Kurz akcentuje právě rozvoj profesních kompetencí provázejících učitelů, které jejich kvalitu podporují.”

Samotní účastníci si formu vstupních kurzů pochvalují a oceňují zájem Pedagogické fakulty MU o spolupráci a partnerství při rozvíjení profesních kompetencí budoucích učitelů a učitelek.

„Přínosem pro mě bylo, že jsem se mohla setkat s lidmi, kteří pracují na katedře pedagogiky, protože přinášejí odbornost i praxi. Na kurzu se tyto dvě věci krásně propojily. K těm praktickým věcem, které my učitelé děláme na škole, se dostal i ten odborný teoretický vhled. Mně to osobně velmi pomáhá, abych věděla, na co se dále soustředit, abych si uvědomila slabé stránky, které mohu posunout. Moc oceňuji ze strany fakulty vlídný přístup a snahu nám pomoci. Já jsem opravdu velmi spokojená,“ upřesňuje provázející učitelka Pavlína Loňková (LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o.). 

Vstupní vzdělávací kurz Lepší provázející učitel – lepší kolega je součástí pokusného ověřování systému podpory provázejících vyučujících. Jeho cílem je podpořit další rozvoj společenství praxe, pro kvalitní praxi studujících.

Co říkají účastníci o vstupních kurzech pro provázející učitelky a učitele?

„Díky kurzu jsem lépe porozuměla potřebám studentů a získala inspiraci pro individuální přístup ve výuce. Oceňuji propojení teorie s praxí a podporu ze strany lektorů.“

„Kurzy nejenže posílily mé profesní dovednosti, ale také mě motivovaly k reflektování vlastní pedagogické praxe a hledání nových možností pro zlepšení.“

„Účast na kurzech mi přinesla nejen odborný vhled, ale také přátelské prostředí pro sdílení zkušeností s kolegy i lektory.“

Chce se Vaše škola zapojit do pokusného ověřování v akademickém roce 2024/2025? Potvrďte nám svůj zájem do konce března 2024.

„Ve skutečnosti jde o úžasné kolegiální setkání, naplněné zájmem provázejících učitelů o rozvoj svých profesních kompetencí. Typické je nadšení lektorů sdílet své zkušenosti s těmi zkušenými kantory, kteří mají co předat, a není jim příprava studujících lhostejná. Ze společného vzdělávání odcházíme všichni bohatší, víme toho o sobě více. Lépe rozumíme naší společné ideji – budování společenství praxe a potřebě připravovat studující na profesi, jak nejlépe umíme,” popisuje atmosféru společenství praxe Jana Kratochvílová, vedoucí katedry pedagogiky, členka lektorského týmu vstupního kurzu.

„Společenství praxe se rozrůstá. Věříme, že vzájemné sdílení a čas věnovaný plodným diskusím o kvalitě pedagogické práce bude inspirativní referencí, která naláká další účastníky do nově otevřených kurzů. Už teď se na ně těšíme,” zve do kurzů od nového školního roku Jana Kratochvílová.

Harmonogram pro spolupráci na akademický rok 2024/2025
 • Potvrďte svůj zájem na PdF MU — do 30. 3. 2024
  • Vedení fakultní školy se se svými vyučujícími domluví na výběru provázejících učitelů*učitelek do pokusného ověřování a pošle seznam učitelů *učitelek na PdF MU.
  • S pozicí provázejícího učitele*učitelky souhlasí ředitel*ředitelka FŠ — garantuje kvalitu provázejícího učitele*učitelky.
  • Provázející učitel*učitelka má praxi alespoň 5 let na pozici učitele*učitelky — prosíme o doložení formou čestného prohlášení při přihlašování na vstupní vzdělávací výcvik.

  Registrace nových zájemců od září 2024

 • Potvrzení vybraných vyučujících — do 31. 5. 2024
  • PdF MU potvrdí seznam učitelů*učitelek, které může zapojit do PO — potvrdí školám.
  • A potvrdí do přihlašovací tabulky na MŠMT.
 • Přihláška školy na MŠMT — do 31. 8. 2023
  • Školy pošlou přihlášky na MŠMT s domluveným počtem učitelů*učitelek zapojených do pokusného ověřování (MŠMT vyžaduje do 31.8.)
  • Přihlášky posílejte na adresu: POprovazejiciucitele@msmt.cz
 • Dohoda o zajištění praxí — podpis září 2024
  • PdF MU připraví Dohodu o zajištění praxí a zašle vedení školy ke komentáři.
  • Školy pošlou případné komentáře k návrhu.
  • Dohoda o zajištění praxí bude připravená k podpisu v září.
 • Nahlášení počtu vyučujících pro MŠMT — předběžně termín v 2. polovině září do 30. 9. 2024

  Vedení školy potvrdí počet osob provázejících učitelů*učitelek v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci mimořádného sběru dat „PO provázející učitelé“. 

  • vykáže provázející učitele*učitelky pro školní rok 2024/2025,
  • doloží kopii uzavřené dohody o zajištění pedagogických praxí s poskytovatelem přípravy učitelů*učitelek v souladu s čl. 2 odst. 5 Pokusného ověřování;
  • z této dohody musí vyplývat závazek zajistit pedagogické praxe minimálně v takovém hodinovém rozsahu, který odpovídá dle čl. 2 odst. 2 písm. b) Pokusného ověřování počtu vykázaných provázejících učitelů*učitelek (tj. 30 hodin provázení studujících učitelství nad rámec přímé pedagogické činnosti v součtu za školní rok na 1 provázejícího učitele*učitelky).
 • Přihlašování studujících na praxe — září/říjen 2024
  • V září začíná přihlašování studujících na vybrané praxe v podzimním semestru.
  • O přihlášených studujících na praxe k vybraným vyučujícím bude informovat administrátorka praxí dle dosavadních zvyklostí.
  • Leden/únor pak bude probíhat přihlašování na praxe v jarním semestru.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.