Projekt „Třída A“

Projekt „Třída A“: inkluze a podpora studentů s autismem v běžné třídě“ (dále jen „Třída A“), schválený národní agenturou Erasmus Plus v Dánsku jako součást programu Erasmus Plus KA2 Strategická partnerství pro školu Vzdělání jako akce č. 2020-1-DK01-KA201-07505 nyní přechází do nejdůležitější fáze svých aktivit.

6. 5. 2021 Martin Vrubel

Evropská iniciativa, kterou koordinuje Niels Christian Vestergaard, vedoucí dánské organizace Sosu Ostjylland, si klade za cíl vyvinout inovativní vzdělávací balíček pro učitele běžných základních škol, který bude sloužit jako vodítko a podpora pro výuku dětí s poruchou autistického spektra. Na projektu pracují kromě Sosu Ostjylland následující partnerské organizace: EURO-NET (Itálie), Inercia Digital Sl (Španělsko), Masarykova univerzita (Česká republika), Centrum autismu (Chorvatsko), Stando Ltd (Kypr) a Sdružení pro zlepšení kvality života lidí s poruchami autistického spektra „Blue Firefly“ (Makedonie).

Projekt ideálně zapadá do strategie Evropské komise zaměřené na začleňování osob se zdravotním postižením mj. díky inovativním a digitálním produktům, které budou v rámci strategického partnerství rozvíjeny“, řekla Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D. odpovědná za rozvoj projektu v České republice jménem Masarykovy univerzity v Brně.

V prvním roce činnosti partneři usilovně rozvíjí podklady pro vícero odborných výstupů a rovněž shromažďují data a jejich analýzy ze zemí zúčastněných organizací.

Cíle, které si projekt stanovuje, jsou dlouhodobé a komplexní. Chceme vyvinout šest vzdělávacích produktů, které usnadní práci učitelům, čelícím každý den didaktickým obtížím žáků s autismem, a také chceme zlepšit vzdělávací osnovy a výukové metody a techniky určené pro tyto žáky“, zdůraznila Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D.

Vzdělávací výstupy zahrnují – konkrétní učební plán; vypracování příručky pro učitele, spolu s průvodcem praktických činností prováděných ve třídě; software, který podporuje činnost učitelů běžných základních škol a propojuje studenty a rodiny; a informativní grafickou brožuru a školicí platformu.

Tuto evropskou iniciativu uzavírá Sheri Leigh Kingsdorf, Ph.D. Iniciativa započala v září loňského roku (bohužel uprostřed pandemie covid-19), avšak díky profesionalitě spolupracujících partnerů a touze přinést důležité a inovativní výstupy, cílené na zlepšení kvality života lidí s autismem, nadále pokračuje. V tuto chvíli nedochází k žádným zpožděním a všechny plánované činnosti a výstupy chceme realizovat podle původního harmonogramu do února 2023. “

Projekt můžete sledovat na webu https://theaclass.eu/ a také na Facebookové stránce pod tímto odkazem https://www.facebook.com/KA2TheAclass/.

     


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.