Prohlášení vedení Pedagogické fakulty MU

Vedení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, které nastoupilo do funkce 1. 2. 2023, se vyjadřuje k tématu nevhodného chování na fakultě.​

1. 2. 2023

Vedení Pedagogické fakulty MU v čele s novou děkankou doc. Simonou Koryčánkovou odsuzuje neetické chování nahlášených vyučujících z katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, které oznámily studentky a absolventky Pedagogické fakulty MU. Velmi intenzivně vnímáme závažnost situace, její dopadu na studující a silné emoce, které tento případ vyvolal.

Uvedené zjištění nás mrzí o to více, že hodiny dotyčných pedagogů byly oblíbené a dlouhodobě kladně hodnocené. Tato skutečnost však nijak neomlouvá ani nesnižuje závažnost nahlášeného případu. Odezvy doprovázející publikované texty v médiích navíc naznačují, že rozsah přesahuje kontury původního podnětu. Situaci potřebujeme rozkrýt a porozumět jí nejen z důvodu vyvození důsledků ve vztahu k nahlášeným osobám, ale především pro nastavení dalších kroků ve vztahu ke kultuře pracoviště.
Rádi bychom v této souvislosti vyzvali Vás, studující a absolventy pedagogické fakulty, abyste se obrátili na naše kontaktní osoby, pokud jste se sami setkali s nevhodným chováním či byli jeho svědky. Zajímá nás každý podnět, který může pomoci s řešením nastalé situace. Všechny zúčastněné osoby jsou vázány mlčenlivostí a veškerá komunikace s kontaktními osobami je zcela důvěrná.


Naší prioritou je bezpečná fakulta, která bude příjemným místem pro studium i studentský život. Jsme přesvědčeni, že každý z nás má právo na respektující prostředí; proto je naší snahou prošetřit všechny podněty a nabídnout pomoc prostřednictvím Poradenského centra MU všem, kteří se cítí aktuální situací jakkoliv zasaženi.


Přejeme si, aby se současná atmosféra okolo naší fakulty stala odrazovým můstkem pro nastavení systémových kroků, které zajistí, že na Pedagogické fakultě MU budou všichni citliví na jakýkoli projev nevhodného jednání, budou schopni jej včas rozpoznat a budou vědět, jak postupovat v případě, že se s ním setkají nebo budou jeho svědky. Nejpozději do konce kalendářního roku proškolíme všechny vedoucí pracovišť a nastavíme systém efektivní komunikace dovnitř i vně fakulty.

Jsme přesvědčeni, že jsme se vydali jedinou možnou správnou cestou, neboť chceme být moderní institucí 21. století, kde nevhodné chování nemá své místo. Je to cesta trpělivosti, vzájemného respektu a ohleduplnosti, která vede skrze odpovědný přístup každého z nás.

Za vedení Pedagogické fakulty MU

Simona Koryčánková
děkanka

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.