Přednáška a diskuze: Sexualizované násilí na žácích

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a Centrum školní podpory DaMi-E vás zve na přednášku a diskuzi k tématu Sexualizované násilí na žácích.

4. 9. 2023

Sexualizované násilí na žácích

Datum

22 9. 2023

Čas

12:00 h

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a Centrum školní podpory DaMi-E vás zve na přednášku a diskuzi k tématu Sexualizované násilí na žácích.

Přednáška s názvem Sexualizované násilí na žácích je určená pedagogickým pracovníkům a studentům pedagogických oborů. V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s teorií, která bude směřovat k oblasti sexuálního násilí páchaného na žácích. V první polovině přednášky budou vymezena teoretická východiska dané problematiky, prezentace aktuálních výzkumů a studií zaměřených na toto téma. Posluchači budou seznámeni s prevencí sexuálního násilí u žáků a budou schopni využít diagnostické prvky pro prvotní odhalení rizik a problémů ve školských zařízeních. Také by měli být schopni intervenovat situaci v jejích začátcích a měli by dokázat poskytnou pomyslnou první pomoc oběti. Teoretická část přednášky bude obsahovat také ukotvení problematiky v zákonech, vymezení ohlašovací povinnosti, odpovědnost školských zařízení a seznámení s oblastí práv a povinností pedagogických pracovníků. Ve druhé části budou posluchačům představeny dvě případové studie. První případová studie se bude zabývat znásilněním žáka na prvním stupni základní školy během školního výletu, druhá studie bude zaměřena na několikaleté znásilňovaní žákyně jejím trenérem. V závěru bude s posluchači vedena panelová diskuse, které se zúčastní i atletka, vícebojařka, fotbalistka, a přeživší oběť sexuálního násilí paní Tereza Vytlačilová.

Registrace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.