Pozvánka: Vysvědčení JINAK

Pozvání na setkání k prezentaci inovovaného vysvědčení pro základní školy v rámci projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci Programu ÉTA.

13. 6. 2023

26. 9. 2023

datum

9:00-15:00

Čas

Pedagogická fakulta MU

Místo

V posledních dvou letech se náš tým na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity společně se svými partnery soustředil a pracoval na jiném pojetí vysvědčení, Vysvědčení JINAK. Domníváme se, že také u nás můžeme pojmout závěrečnou zprávu o žákovi odlišným způsobem tak, aby vysvědčení komplexněji vypovídalo o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.

Přijďte si poslechnout příběhy škol, které se na tuto cestu s Vysvědčením JINAK už vydaly. Měníme přístup k hodnocení našich žáků, našich dětí.

Oficiální prezentace inovovaného vysvědčení proběhne 26. 9. 2023 v čase 9:00-15:00 hodin na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, Poříčí 9, Brno. Program budeme postupně uveřejňovat.

Kapacita omezena.

Registrace je možná do 5. 9. 2023

Registrace

Vysvědčení JINAK?

J — Jednotlivě: ocenění silných stránek dítěte, pokroku a podpora jeho rozvoje.

I — Informativně: užitečné pro další rozvoj dítěte i jeho sebepojetí.

N — Nově: sebehodnocení dítěte se stává součástí závěrečné zprávy.

A — Aktivně: informace pro další jednání dítěte, podpora jeho zodpovědnosti za své výsledky.

K — Komplexně: komplexní pohled na dítě; hodnoceny nejsou jen znalosti, ale i projevy chování.

Vysvědčení JINAK poskytuje vyučujícím, žákům i jejich rodičům transparentní informace o průběhu i výsledcích vzdělávání v nezbytných souvislostech a bude obohaceno o formativní složku. Závěrečná zpráva tak plní všechny tři základní požadavky hodnocení: hodnocení učení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.