Pedagog roku 2023

Pedagogická fakulta předala 8. 11. 2023 ocenění Pedagog roku: Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty MU. Ocenění si na slavnostním předávání cen převzali čtyři pedagogové a pedagožky.

14. 11. 2023

Záměrem ceny je podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty).

V prvním kole ceny probíhá sběr nominací. Nominovat pedagoga/pedagožku mohli kolegové, žáci anebo zaměstnanci pedagogická fakulty. Ve druhém kole se pak k nominovaným vyjadřují jejich kolegové, žáci a rodiče těchto žáků. V roce 2023 se do hodnocení druhého kola zapojilo téměř 300 osob. Na základě těchto vyjádření pak odborná porota sestavená děkankou fakulty vybrala oceněné.

Ocenění bylo slavnostně předáno 8. 11. 2022 ve Velké aule Karla Engliše za přítomnosti studujících i zaměstnanců Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Kromě slavnostního diplomu ocenění od fakulty dostali i voucher na poznávací zájezd v hodnotě 12 000 Kč. V roce 2023 se ocenění uskutečnilo již po sedmé.

 

Ocenění byli následující pedagogové a pedagožky:

Mgr. Tereza Brzá - Základní škola Labyrinth

Tereza Brzá je příkladným absolventem pedagogické fakulty, protože vnáší nový vhled, nápady a mnoho energie do pedagogického sboru. Její hodiny jsou kreativně a netradičně pojaté a jsou inspirací pro další kolegy učitele. Její projekty, jako např. dobrovolnictví v Indonésii, jsou velkým přínosem pro celou školu. Tereza Brzá také využívá nové příležitosti ke svému profesnímu rozvoji a tyto nově nabyté zkušenosti přenáší do své výuky.

Mgr. Anna Hlavicová - Základní škola Tyršova

Anna Hlavicová je inspirací pro své kolegy, které obohacuje svými nápady. Je kreativní, nebojí se zkoušet nové věci, aktivně se zapojuje nejen do chodu školy, ale také do mezinárodních projektů, z nichž jeden sama napsala a zorganizovala. Její výukové metody jsou inovativní a inspirující, takže učení je pro všechny zúčastněné efektivní a zábavné. Má schopnost přizpůsobit svou výuku potřebám každého žáka a zajistit, aby každý měl příležitost dosáhnout svého maximálního potenciálu.

Mgr. et Mgr. Martin Polách, MBA - Základní škola a Mateřská škola Slopné

Martin Polách vyniká širokým spektrem dovedností v oblasti vzdělávání. Úspěchů dosahuje nejen jako učitel ve své třídě, ale významně se podílí také na tvorbě národního kurikula. Vyučuje zábavnou formou, používá moderní a netradiční metody. Respektuje individuální možnosti svých žáků a dokáže je skvěle motivovat. Má výborné organizační schopnosti, které naplno využívá při organizaci projektových dnů, sportovních i dalších soutěží. Mezi žáky je oblíbený, jde jim příkladem a je pro ně vzorem. Martin je sportovně a umělecky nadaný, je i velmi kreativní. Vše řeší v klidu, bez zbytečných dramat a nic není problém.

Mgr. Jiří Stanislav - Základní škola Gajdošova

Jiří Stanislav podporuje a rozvíjí moderní pedagogickou činnost s úctou, pokorou i odpovědností. Vždy zohledňuje individuální potřeby žáků s cílem zvyšovat jejich autonomii s přijetím vlastní odpovědnosti. Jeho hodiny jsou svěží, nabité, zábavné, energie a úsměvy z něj vždy jen sálají. Neustále vymýšlí různé inovace, snaží se zapojovat nové aktivity, metodické postupy a techniky a pracovat na sobě. Pro svůj zápal do práce učitele je velkou inspirací pro všechny kolegy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.