Pásmo webinářů pro podporu integrace a vzdělávání jedinců s OMJ

Cílem webinářů je poskytnout pedagogickým pracovníkům, studentům VŠ a dalším zájemcům o tuto tematiku základní vhled do výuky češtiny a rovněž do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého vzdělávání.

20. 4. 2022

Webináře budou zaměřeny především na práci s žáky z Ukrajiny a proběhnou ve spolupráci Katedry českého jazyka a literatury, Katedry sociální pedagogiky a Institutu výzkumu školního vzdělávání.

Účastníci obdrží praktické informace k jednotlivým oblastem výuky, odkazy na dostupné materiály, tipy a metodická doporučení pro posílení kompetencí při každodenní práci s jedinci s OMJ, zejména žáky na ZŠ.

Webináře proběhnout dle přiloženého harmonogramu online přes Zoom a budou se věnovat aktuálním tématům této problematiky.

Odkaz pro připojení bude vždy zveřejněn v termínu aktuálního tématu.

Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) poskytnutý MU z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (dále jen PPSŘ) pro roky 2022-2025.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.