Organizace státních závěrečných zkoušek v navazujících magisterských učitelských programech na PdF od semestru jaro 2021

Od semestru jaro 2021 dochází ke změně ve způsobu organizace státních závěrečných zkoušek v navazujících magisterských učitelských programech. Tato změna nemá vliv na již zveřejněné tematické okruhy.

30. 4. 2021

Nový způsob organizace SZZ umožňuje důstojný průběh obhajob diplomových prací a zkoušku z pedagogiky a psychologie integruje do zkušebního termínu v programu maior. Vychází z aktuálně platných akreditačních materiálů, podle nichž je pedagogicko-psychologický modul součástí studijního programu maior. Týká se všech navazujících magisterských učitelských programů (tzv. completus i sdružené studium), které mají SZZ z předmětů „pedagogika a psychologie“ a „obor s didaktikou“.   

Základní teze k organizaci SZZ v NMgr. programech od semestru jaro 2021

  1. SZZ z pedagogiky a psychologie je součástí zkušebního termínu ze studijního programu maior.
  2. Komise pro SZZ v tomto termínu je zpravidla pětičlenná, a to za účasti právě jednoho člena katedry pedagogiky a právě jednoho člena katedry psychologie.
  3. Předseda komise je z oborové katedry, komise stanovuje hodnocení ze dvou předmětů SZZ (pedagogika a psychologie, obor s didaktikou). 
  4. Zveřejněný časový harmonogram SZZ závazně obsahuje začátek zkoušení, případné individuální pozvání jednotlivých studentů na konkrétní čas je v kompetenci kateder (rozhoduje předseda komise, který za průběh SZZ odpovídá).
  5. Při stanovení hodnocení z pedagogiky a psychologie komise zohlední dokument Kritéria hodnocení SZZ z pedagogiky a psychologie. 
  6. Obhajoba diplomové práce v rámci programu maior proběhne v samostatném termínu.
  7. Tematické okruhy k SZZ jsou zveřejněny prostřednictvím webových stránek jednotlivých pracovišť nejpozději před zahájením výuky v příslušném akademickém roce.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.