Nový předmět CORE068 6x o smyslu občanství

V jarním semestru 2023 bude na Katedře občanské výchovy vyučován nový předmět celouniverzitního základu CORE068 6 x o smyslu občanství.

25. 1. 2023

Cílem předmětu je seznámit studující s filosofickými, společenskovědními i kulturními souvislostmi „občanství“. Budeme se zabývat všemi odstíny občanství, od občanské neposlušnosti až po možnosti zapojení se do správy společnosti.

Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní a budou doplněny interaktivní osnovou v ISu, kde jsou již nyní dostupné základní informace. Přednášky povedou členové Katedry občanské výchovy a hosté, mj. Dr. Martina Indrová, Dr. Ondřej LánskýDr. Monika Metyková. Podrobný sylabus s přesným harmonogramem semestru a organizačními pokyny bude k dispozici v 1. týdnu semestru; úvodní hodina proběhne 14. února v 15:00.

Více informací o předmětu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.