Navázání výzkumné spolupráce s profesorem Sharmou z přední australské Monash University

Petr Svojanovský a Jana Obrovská v rámci projektu GAČR navázali spolupráci s profesorem Umeshem Sharmou z australské Monash University, která patří k předním světovým univerzitám, a to i ve výzkumu v oblasti vzdělávání. Profesor Sharma je světově uznávaným odborníkem na inkluzivní vzdělávání.

11. 6. 2024 Petr Svojanovský Jana Obrovská

Na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se výzkumníci dlouhodobě věnují tématu žákovské diverzity ve vzdělávání. Zajímá je, jak se projevují rozdíly mezi žáky v procesu učení, jak ovlivňují průběh výuky a jak je možné efektivně pracovat s rozmanitou třídou, aby uspěl každý žák. Protože v každé třídě existují rozdíly mezi žáky pramenící z jejich rozmanitých individuálních potřeb, je toto téma velmi důležité jak pro vyučující v praxi, tak z hlediska vzdělávání budoucích učitelů a učitelek.

Výzkumně se tomuto tématu v rámci projektu GAČR Adresování individuálních vzdělávacích potřeb všech žáků: Etnografie tříd na druhém stupni základní školy aktuálně věnuje tým tvořený Janou Obrovskou, Petrem Svojanovským, Janou Navrátilovou, Janou Kratochvílovou, Miroslavem Jurčíkem, Janem Nehybou, Markem Bulou a nyní také prof. Umeshem Sharmou.

Umesh Sharma je profesorem na Pedagogické fakultě Monash University v Austrálii, kde působí jako proděkan pro rovnost a inkluzi. Realizoval několik oceněných národních i mezinárodních projektů a rovněž získal řadu ocenění za své akademické výsledky, vč. nejvyššího australského vyznamenání pro vědce. Je autorem více než 150 vědeckých studií, kapitol v knihách a byl editorem knih zaměřujících se na různé aspekty inkluzivního vzdělávání. Je hlavní spolueditor časopisů Australian Journal of Special EducationOxford Encyclopedia of Inclusive and Special Education.

Výzkumníky zajímá, jak zkušení vyučující reflektují vzdělávací potřeby každého jednoho žáka ve sledovaných třídách a jaké inkluzivní praktiky ve výuce využívají, aby tyto různé potřeby zohlednili. Důležitým cílem kvalitativní části výzkumu je rovněž zachytit to, jak samotní žáci reagují na strategie svých vyučujících, jak je vnímají a nakolik jim vyhovují. Tento intenzivní etnografický výzkum, v jehož rámci výzkumníci navštěvovali pravidelně každý týden výuku šesti vyučujících po celý školní rok 2023/2024, je doplněn kvantitativním šetřením na vzorku přibližně 500 žáků, v němž výzkumníci na základě pěti měření od každého žáka sledují, jak se vyvíjí vnímání žáků vzhledem k inkluzivním praktikám jejich vyučujících. Dílčí intervenční studie dále sleduje, jak mohou být dotazníková data od žáků zachycující různé trajektorie ve vnímání praktik jejich vyučujících, využita vyučujícími k efektivnější individualizaci a diferenciaci výuky.

V rámci projektu výzkumníci pracují na řadě výstupů, přičemž navazují na know how získané v předchozím tematicky příbuzném projektu, který byl rovněž podpořen GAČR Etnografie diverzity v pregraduální přípravě učitelů. Některé studie publikované v prestižních časopisech si již získávají svou pozornost. Příkladem je studie Promises and challenges of differentiated instruction as pre-service teachers learn to address pupil diversity, která byla publikována cca před rokem v časopise Journal of Education for Teaching (Q1, IF 4), patří aktuálně k nejčtenějším článkům v tomto časopise.

Odkaz na výzkumnou studii


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.