Nabídka lyžařských kurzů

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí následující kurzy: Základní školní lyžování a Od základů po carving.

1. 12. 2022

Základní školní lyžování

Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků potřebných pro správné sjíždění a zatáčení na lyžích.

Instruktor kurzu Základní školního lyžování dovede využívat teoretické poznatky a spojovat je s praktickými dovednostmi tak, že zvládne vedení družstva na zimních výcvikových kurzech základních a středních škol. Úspěšný absolvent bude schopen vést družstvo během vyučovacího procesu sjezdového a běžeckého lyžování, připravit vhodnou trasu pro celodenní výlet na běžeckých lyžích. Dále bude schopen zimní výcvikový kurz připravit a řídit jeho průběh. Potvrzením úspěšného splnění požadavků je vystavení licence Základní školní lyžování.

Termín konání kurzu: 2. – 7. 1. 2023

Délka kurzu: šestidenní kurz

Cena kurzu: přihlašovací poplatek 1 700 Kč + cena za ubytování, stravu, dopravu, skipas ve výši cca 7 200 Kč (bude se hradit zvlášť na místě kurzu)

Termín podání přihlášky: do 28. 12. 2022 (přihlášení probíhá provedením objednávky kurzu přes Obchodní centrum a zaplacením poplatku 1 700 Kč) – zájemci o kurz, kteří nejsou studenty nebo absolventy MU, musí také dodat na Centrum celoživotního vzdělávání vyplněnou přihlášku, kterou najdou zde, a prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, VŠ diplom)

Více informací o kurzu

Od základů po carving

Pro tento kurz Centrum celoživotního vzdělání PdF MU nabízí dva termíny a to 7. - 14. 1. 2023 nebo 21. - 28. 1. 2023.

Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi v oblasti sjíždění a zatáčení na lyžích.

Obsahem kurzu je zopakovat základy sjíždění a zatáčení na lyžích a pokročit v individuální lyžařské technice každého účastníka kurzu. Kromě praktických dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v zimní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

Termín konání kurzu: 7. - 14. 1. 2023 nebo 21. - 28. 1. 2023

Termín podání přihlášky: do 4. 1. 2023 (pro termín 7.-14.1.2022)/14. 1. 2023 (pro termín 21.-28.1.2022) - (přihlášení probíhá provedením objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU a zaplacením poplatku 800 Kč) – zájemci o kurz, kteří nejsou studenty nebo absolventy MU, musí také dodat na Centrum celoživotního vzdělávání vyplněnou přihlášku, kterou najdou zde, a prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, VŠ diplom)

Délka: osmidenní praktický kurz, celkem 35 vyučovacích hodin (1. den cesta autobusem, zahájení kurzu teorií a organizačními záležitostmi, 2. - 7. den výcvik, 8. den odjezd autobusem do Brna).

Cena: přihlašovací poplatek 800 Kč (platba přes Obchodní centrum MU do 4. 1. 2023 - tento poplatek je nevratný) + cena za ubytování, plnou penzi, dopravu, skipas ve výši cca 7 500 Kč (platba první den kurzu)

Více informací o kurzu (7.-14.1.2023) Více informací o kurzu (21.-28. 1. 2023)

Nabídka všech aktuálních kurzů CCV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.