Nabídka kurzů Centra celoživotního vzdělávání

2. 11. 2022

Terénní výuka pro učitele zeměpisu

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným vysokoškolským bakalářským studiem v učitelských i neučitelských oborech zaměřených na geografii, kteří chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci v oblasti terénní výuky.

Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka):
1. blok: Formální aspekty terénní výuky a návrh její implementace do školního kurikula - 2h
2. blok: Náměty na krátkodobé aktivity v terénní výuce – fyzická geografie - 2 h
3. blok: Náměty na krátkodobé aktivity v terénní výuce – sociální geografie + digitální technologie - 2 h
4. blok: Hodnocení terénní výuky + návrh vlastní aktivity pro terénní výuku v okolí školy - 2 h

Lektor kurzu: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Délka kurzu: jednodenní kurz (celkem 8 vyučovacích hodin)

Termín podání přihlášky:

– do 9. 11. 2022 – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

Cena kurzu: 1200 Kč

Více informací o kurzu

Geoinformační technologie ve výuce

Kurz je určen pro zájemce s ukončeným vysokoškolským magisterským studiem v učitelských oborech nebo v magisterském studiu v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia, kteří chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci v oblasti geoinformační gramotnosti.


Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut + přestávka):
1. blok: Geoinformační dovednosti - 2 h
2. blok: Digitální geografická data - 2 h
3. blok: Digitální technologie v terénní výuce - 2 h
4. blok: Geoinformační dovednosti zpracování a prezentace dat - 2 h

Lektor kurzu: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Délka kurzu: jednodenní kurz (celkem 8 vyučovacích hodin)

Termín podání přihlášky:

– do 9. 11. 2022 – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

  • Cena kurzu: 1200 Kč

Více informací o kurzu

Nabídka všech aktuálních kurzů CCV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.