Mezioborová konference Život ve zdraví 2021

Konference se koná pod záštitou doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty MU. Řadí se mezi tradiční akce pořádané fakultou v rámci vzdělávání dětí, mládeže a dospělých. Cílem konference je mezioborová výměna výzkumných, didaktických a praktických poznatků z oblasti ochrany a podpory zdraví. Konference je příspěvkem k řešení projektu Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pro předškolní a mladší školní věk (MUNI/A/1490/2020).

28. 6. 2021

Datum

9. - 10. 9. 2021

Zahájení konference

čtvrtek 9. 9. 2021 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 (suterén), nebo online v prostředí MS Teams

Ukončení konference

pátek 10. 9. 2021 v odpoledních hodinách

Datum a místo konání:

 • – 10. září 2021.
 • Forma jednání: prezenční, online nebo hybridní (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek podle aktuální epidemické situace).
 • Místo konání prezenční formy konference: Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 9.
 • Zahájení konference: čtvrtek 9. 9. 2021 v 10:30, Relaxační a konferenční místnost, Poříčí 9 (suterén), nebo online v prostředí MS Teams.
 • Ukončení konference: pátek 10. 9. 2021 v odpoledních hodinách.

Tematické okruhy:

 • Výzkum v oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví.
 • Projekty a programy ochrany a podpory zdraví.
 • Vzdělávání v oblasti ochrany a podpory zdraví a výchovy ke zdraví.

Elektronickou přihlášku vyplní každý účastník sám za sebe nejpozději do 20. 8. 2021 na této adrese:

Přihláška

Konferenční poplatek

 • Základní konferenční poplatek 250,- Kč bude hrazen do 31. 8. 2021 bankovním převodem na této adrese: https://is.muni.cz/obchod/baleni/226750
 • Tento poplatek se nevztahuje na pracovníky nebo studenty MU.
 • Základní poplatek je příspěvkem na organizaci konference, konferenční materiály, přípravu a vydání recenzovaného sborníku a další drobné náklady.
 • Doplňující poplatek pro prezenční účastníky ve výši 200,- Kč bude hrazen hotově při prezenci a zahrnuje mimo jiné občerstvení podávané během konference.

Program konference

 • Program bude sestaven po uzávěrce přihlášek a zaslán přihlášeným účastníkům konference. Program bude zveřejněn také na stránkách Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty MU: https://www.ped.muni.cz/wpha/

Konferenční jazyky a příspěvky během konference

 • Konferenční jazyky při prezentaci příspěvku: čeština, angličtina, slovenština.
 • Účastník konference může přihlásit pouze jeden příspěvek v délce do 15 minut.
 • Na další příspěvky je možné se během vystoupení odkázat a prezentovat je formou souborů v MS Teams (předem dohodnout s pořadateli konference).
 • Příspěvky je možné publikovat v postkonferenčním sborníku.

Sborník z konference

 • Výstupem z konference bude recenzovaný postkonferenční elektronický sborník s příspěvky v anglickém jazyce s přiděleným ISBN a DOI.
 • Odevzdání příspěvku v elektronické formě zpracovaného podle pokynů níže bude elektronicky (mailem) nejpozději do 10. 9. 2021.
 • Elektronické prezentace aktivních účastníků mohou být se souhlasem autorů zveřejněny na stránkách konference.

Pokyny pro autory příspěvků

 • Příspěvek v anglickém jazyce prosím zpracujte a upravte podle příspěvků ve vydaném elektronickém sborníku Life in Health 2019: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1438
 • Příspěvek zpracovaný podle uvedeného vzoru zašlete doc. PhDr. Petru Vlčkovi, Ph.D., editorovi sborníku, na adresu vlcek@ped.muni.cz
 • V případě dotazů se obracejte na doc. Vlčka nebo na další členy organizačního výboru konference.

Ubytování a stravování

 • Pořadatelé nezajišťují ubytování a stravu s výjimkou občerstvení v průběhu konference. Ubytování a stravování je dostupné v nejbližším okolí fakulty.

Na Vaši účast se těší organizační výbor konference


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.