Vítejte na stránkách katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.

Katedra zajišťuje studijní programy:

 • Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Katedra se podílí na vzdělávání studentů ve studijních programech:

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy
 • Sociální pedagogika a volný čas
 • Vychovatelství

Katedra rovněž nabízí všem studentům Masarykovy univerzity volitelné předměty zaměřené na pohybové aktivity a výchovu ke zdraví a pro zájemce z řad pedagogické veřejnosti vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání.

Welcome to the website of Department of Physical and Health Education

Courses offered by the Department:

 • Health training specialized on education
 • Elementary school teacher of health training

The Department participates in the following programmes:

 • Nursery school teacher
 • First stage elementary school teacher  
 • Social pedagogy and leisure time
 • Pedagogy

To all students of Masaryk’s university, the Department also offers optional courses concentrating on physical activities and health education. For teachers, there are lifelong education courses.