Mezinárodní akademická spolupráce: Výjezd katedry českého jazyka a literatury do Regensburgu

Zahraniční výjezd Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se uskutečnil 13. – 17. května 2024. Hlavním cílem byla podpora spolupráce mezi univerzitami a inovace vyučovacích postupů zaměřených na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Během návštěvy Centra českých studií Bohemicum na Univerzitě Regensburg se řešila problematika výuky češtiny a transkulturních vztahů. 

29. 5. 2024 David Kroča Hana Svobodová

Bez popisku

Centrum českých studií Bohemicum

Bohemicum je centrum českých studií na Univerzitě Regensburg, zaměřené na výuku českého jazyka, kultury a areální kompetence. Výzkum se orientuje na lingvistiku, literární vědu a kulturologii. Od roku 2023 koordinuje též studium učitelství češtiny jako cizího jazyka (doplňující obor pro učitelství na tzv. reálkách a na gymnáziích) a nabízí jako jediné v Bavorsku kursy didaktiky čcj. V Bavorsku se čeština vyučuje na různých typech škol.

Více informací k výjezdu můžete najít na stránkách Univerzity Regensburg. 

Výjezd jsme realizovali na Univerzitě Regensburg, konkrétně v Centru českých studií Bohemicum. Navázali jsme tak na předchozí spolupráci v rámci tematiky moravských reálií (např. konference Bohemistika 2021), společný výjezd akademiků se studujícími a učiteli z praxe pro podporu vzdělávání jedinců s odlišným mateřským jazykem v roce 2022 (Zkvalitnění a inovace přípravy budoucích učitelů na MUNI) a individuální Erasmy+.

Bez popisku

Hlouběji jsme diskutovali problematiku výuky češtiny jako cílového jazyka, práci se studujícími různých jazykových úrovní, včetně specifik vzdělávání bilingvních jedinců. Detailněji jsme se zaměřili na tematiku transkulturních vztahů. Hlavní pozornost jsme věnovali otázce reálií ve výuce. Díky odbornosti našeho pracovního kolektivu složeného z členů KČJL (doc. David Kroča, dr. Marek Lollok, doc. Milena Šubrtová, doc. Jiří Poláček, doc. Ondřej Sládek, dr. Hana Svobodová) i členů Bohemica (prof. Marek Nekula, dr. Kateřina Šichová a aktuálně zde působící doktorandka KČJL Tereza Švandová) bylo možné podrobněji diskutovat realizaci jazykové výuky s kulturním přesahem.

Obecným výstupem odborné stáže byla především podpora vzdělávání a integrace jedinců s odlišným mateřským jazykem do společnosti. Výjezd vedl ke vzájemnému sdílení zkušeností s výukou u nerodilých mluvčích a výměně názorů mezi zúčastněnými z obou univerzit. Intenzivní osobní spolupráce (např. hospitace ve výuce dr. Šichové; následná reflexe; komparace metod využívaných při výuce češtiny jako cílového i zděděného jazyka) podpoří zkvalitnění vzdělávání studujících na obou univerzitách. Odborné workshopy a doprovodné prezentace byly rovněž podkladem pro tvorbu studijních opor zaměřených na problematiku moravských reálií a na využití umělecké literatury v budování multikulturního povědomí. Během společných seminářů došlo k finalizaci pracovních listů a kánonu moravských reálií, který bude představen v připravované kolektivní monografii věnované výuce českých reálií (Nekula/Šichová/Lollok: Problematika diferenciace českých, moravských a slezských reálií v oblasti češtiny jako cílového jazyka; předpokládané vydání v nakladatelství Akropolis).

Bez popisku

Dalším publikačním výstupem bude teoreticko-metodologicky zaměřená studie, která přispěje k diskusi o problematice reálií z literárně-komparativního hlediska. K otištění bude nabídnuta v relevantním odborném časopise.

Součástí výjezdu byla rovněž odborná exkurze do Norimberku, např. návštěva Albrecht Dürer Haus, Lorenz Kirche, Kaiserburg apod. Uvedené reálie jsou součásti česko-německého kulturního prostoru a jejich návštěva byla pro náš pobyt relevantní. Přednáška „Ihr seid doch auch Juden.“ Scotta Spectora z Michiganské univerzity rozšířila povědomí o spojitosti Franze Kafky s ostatními židovskými vícejazyčnými spisovateli v rámci rakousko-uherské monarchie, což bylo důležitým přínosem pro porozumění multikultuře.

Na vzájemnou komunikaci a společné aktivity bude navazovat vědecký pobyt prof. Marka Nekuly na Katedře českého jazyka a literatury v podzimním semestru 2024/25, během kterého proběhnou odborné přednášky a vzájemné diskuse.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.