Kulatý stůl na téma Tajemství překladu

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU a Katedra ruského jazyka a literatury PdF MU pořádá Kulatý stůl na téma Tajemství překladu.

27. 9. 2023

18. 10. 2023

Datum

15.00-17.00

Čas

Galerie RUV, Poříčí 9

Místo

Program

úvodní slovo
  • děkanka PdF MU: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
  • vedoucí Katedry českého jazyka a literatury PdF MU: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D.
  • vedoucí Katedry ruského jazyka a literatury PdF MU: Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
s příspěvkem vystoupí
• Mgr. et Mgr. Iryna Zabiiaka, Ph.D.

Specifikum překladu české beletrie do ukrajinštiny. Na příkladu románu Liška v dámu od Jiřího Kratochvila

Příspěvek bude věnován problematice překladu postmoderního textu, jehož stylovým rysem je jazyková hra a vícejazyčnost. Za účelemzvýraznění tématu Kratochvil používá v česky psaném románu prvky jiných jazyků (hlavně ruštiny, ale taky angličtiny, francouzštinynebo němčiny). Často s nimi pohrává a nutí tím čtenáře k zamyšlení nad signály, které jazyk vysílá. Zákonitě pak takové hry a jazykovésouvislosti musí být adekvátně přeložené do jiného jazyka. Je to zajímavý, ale občas dost náročný úkol.


• Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.

Titulkování cizojazyčných filmů

Jsou titulky, jakožto levnější a časově efektivnější alternativa k dabingu, jednodušší na překlad? V čem je kouzlo úspornéhovyjadřování, pokud musí překladatel hledět na počty znaků na řádku stejně jako kulturní specifika? Jak na vulgarismy, hovorovost,anglicismy, reálie a přepis jmen? Těšíme se na diskusi a výměnu názorů a zkušeností, vždyť překladatel je jakýmsi architektem jazyka,který staví mosty mezi kulturami.


• Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D.

Specifika překladu válečných příběhů a historie vzniku knihy Iryny Korotyč: Ukrajina na dosah

Válečné deníky a válečná memoárová literatura mají odedávna své místo v dějinách literatury i v dějinách překladu. Živý válečnýkonflikt na Ukrajině ovšem přinesl aktuální, živé příběhy, jejichž emocionální náboj klade na překladatele nové nároky. V září 2022 se
v českých knihkupectvích objevila kniha Iriny Korotyč: Ukrajina na dosah: Kronika války v mozaice lidských příběhů. Kniha mapujepříběhy válečných uprchlíků a kombinuje publicistický a umělecký styl (zprávy, deníky a memoáry). Příspěvek překladatelky odhalí, jakkniha vznikala (od první myšlenky až po vydání knihy v září 2022), s jakými úskalími se při práci potýkala autorka, překladatelka a celýspolupracující tým v Albatrosmedia a čeho by se příště vyvarovala.

Setkání je určeno pro studenty, akademické pracovníky MU a učitele z praxe.

Kontakt:
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.: sokolova@ped.muni.cz
Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.: svobodova.kcj@ped.muni.cz

Připojení k online schůzce v MS Teams


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.