Kulatý stůl k problematice vzdělávání a integrace žáků s OMJ

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU a Národní pedagogický institut pořádají Kulatý stůl k problematice vzdělávání a integrace žáků s OMJ

3. 11. 2022

Datum

29. 11. 2022

Čas

16:00

Místo

Galerie RUV, Poříčí 9

Program

 

úvodní slovo

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan PdF MU

doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., vedoucí Katedry českého jazyka a literatury

Mgr. David Macek, vedoucí krajského pracoviště NPI v Brně

 

OSPOD – domácí násilí:

Jak postupovat, mám-li podezření na domácí násilí?

Policie ČR – Jak postupovat v případech domácího násilí?
NPI (Mgr. et Mgr. Alicja Leix, PhD.) – komunikace s dítětem s OMJ (nejen) o právních záležitostech:

Jaká je teorie a jaká je praxe?

SPC/psycholog (Bc. Nikola Lněníčková) – problémy s výukou žáků s OMJ:

Jaké problémy se nejčastěji na škole řeší, popř. s kým?

ZŠ Gajdošova (Mgr. Jan Olbert) – podpora učitelů na ZŠ:

Jak funguje nastavení financování školy v praxi?

JMK (Mgr. Martina Fildánová) – financování jazykové přípravy u škol určených:

Na koho se obrátit?

META, o.p.s. (Mgr. et Mgr. Tereza Švandová) – Česky levou zadní online:

Jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ?

NPI (Margita Veberová) – pravidla pro zajišťování tlumočníků, informace k překladům:

Jaké jsou možnosti další podpory nabízené NPI v Jihomoravském kraji?

ČŠI – vysoká a pravděpodobně bezdůvodná absence některých žáků z Ukrajiny, omlouvaná rodiči.
Kam až je možné zajít a kdy se obrátit na OSPOD?

 

Kontakt a přihlášení

Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

svobodova.kcj@ped.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.