Koronavirus – preventivni postupy pro zaměstnance a studenty MU

9. 3. 2020

Důležitá informace rektora - koronavirus

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat, že jsem v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru COVID-19 rozhodl o následujících preventivních postupech:

- Vracíte-li se z oblasti, jíž se týká mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souvislosti s výskytem koronaviru (v tuto chvíli se týká Italské republiky, nicméně může se v čase měnit), lhostejno zda z pracovní či soukromé cesty, musíte kontaktovat svého praktického lékaře, dodržovat režim karantény a nechodit do práce. Zůstáváte po dobu 14 dní po návratu doma na základě neschopenky nebo dle individuální dohody s přímým nadřízeným o „home-office“, nebo o čerpání dovolené. Je vhodné nejprve se domluvit s přímým nadřízeným na režimu pobytu doma, a teprve poté si případně nechat vystavit neschopenku.

- Vracíte-li se z oblasti, pro kterou bylo místními orgány nebo orgány Vlády ČR vydáno v souvislosti s výskytem koronaviru oficiální cestovní doporučení nebo omezení (místní orgány je obvykle označují jako „travel advisory“ nebo „travel restriction“), nechodíte do práce. Doma zůstáváte po dobu 14 dní po návratu buďto na základě „home-office“, nebo čerpáte dovolenou (opět je to otázka dohody s přímým nadřízeným). Pokud nedojde k dohodě s přímým nadřízeným o „home-office“, nebo o čerpání dovolené, postupuje se podle zákoníku práce a tato situace se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele.

- Nejedná-li se o žádný z předchozích případů a vracíte se z oblasti, kde je hlášen výskyt viru, nebo jste se kdekoli setkali s nakaženými osobami, je třeba, abyste pečlivě sledovali svůj zdravotní stav a hlásili výskyt symptomů svému praktickému lékaři a přímému nadřízenému. Nemáte-li symptomy onemocnění, můžete normálně docházet na pracoviště a pracovat. Pokud to podstatným způsobem neomezí výkon Vaší pracovní činnosti, lze s přímým nadřízeným dohodnout „home-office“ po dobu 14 dní po návratu.

- Pokud máte symptomy (to platí i pro každý z předchozích případů bez ohledu na ostatní okolnosti), je třeba kontaktovat svého praktického lékaře a nechodit do práce. Zůstáváte doma po dobu dle doporučení lékaře, a to na základě neschopenky, nebo dle individuální dohody s přímým nadřízeným o „home-office“, nebo o čerpání dovolené. Je vhodné nejprve se domluvit s přímým nadřízeným na režimu pobytu doma, a teprve poté si případně nechat vystavit neschopenku.

- Ke všem výše uvedeným kontaktům s přímým nadřízeným nebo praktickým lékařem je třeba využívat výhradně telefonu, nebo jiného prostředku dálkové komunikace (např. e-mail).

Vysílání na pracovní cesty bude řešeno následovně:

- Vyslání na pracovní cesty do oblastí, pro která jsou Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášena mimořádná opatření (karanténa), budou zrušena.

- Vyslání na pracovní cesty do oblastí, pro které bylo místními orgány nebo orgány Vlády ČR vydáno cestovní doporučení nebo omezení, doporučuji vysílajícím zaměstnancům zrušit, s výjimkou neodkladných cest.
- Vyslání na pracovní cesty do jiných oblastí s potvrzeným výskytem viru doporučuji vysílajícím zaměstnancům zvážit na základě přihlédnutí k účelu vyslání a stavu v dané oblasti.

K výše uvedenému doplňuji následující obecné informace k aktuální situaci:

- Na MU není v současné době důvod vyhlašovat krizový stav nebo zavádět plošně mimořádná opatření. Vzhledem k tomu, že se situace průběžně vyvíjí, svolal jsem krizový štáb, který ve spolupráci s odborníky z Lékařské fakulty MU průběžně zpracovává aktuální informace a pro případ potřeby připravuje příslušná opatření a postupy.
- Aktuální informace a doporučení týkající se šíření viru a prevence, včetně odkazů na relevantní zdroje, jsou průběžně zveřejňovány na webu www.muni.cz/koronavirus.

- Pokud máte dotazy k opatřením Masarykovy univerzity, nebo si nejste jistí, jak máte sami postupovat, pište na adresu koronavirus@muni.cz.

- Pro účastníky zahraničních pobytů je zřízena e-mailová adresa emergency@muni.cz, kam je možné se obracet v případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu ze zahraničí.
- Za symptomy nákazy se aktuálně považují horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže.

- V případě nejasností ohledně zdravotního stavu se lze obrátit na infolinku Krajské hygienické stanice +420 773 768 994.
- V případě nejasností ohledně šíření viru, zasažených oblastí apod. se lze obrátit na infolinku Státního zdravotního ústavu +420 724 810 106 nebo +420 725 191 367.

S pozdravem
Martin Bareš
rektor Masarykovy univerzity

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.