Konference: Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu

Pedagogická fakulta MU vás zve na doktorandskou konferenci Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu.

16. 10. 2023

Mezinárodní doktorandská konference Učení a vyučování cizím jazykům ve výzkumu

4. 11. 2023 od 9:30

Registrace Pozvánka s programem

Cíl konference

Hlavním cílem konference je prezentace vědecko-výzkumné práce doktorandek a doktorandů v oblasti didaktiky cizích jazyků a vytvoření prostoru pro odbornou diskusi k aktuálním otázkám výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, zejména pak výzkumným přístupům, konkrétním metodám sběru a zpracování dat i jejich interpretace a přínosu výsledků pro pedagogickou praxi. Dalším cílem je podpora mezinárodní spolupráce.

Forma účasti

- Aktivní s příspěvkem (15 min. + 5 min. diskuse)
- Aktivní s posterem
- Bez příspěvku/posteru

Vyjádření o přijetí/nepřijetí příspěvku/posteru

Vyjádření o přijetí/nepřijetí příspěvku/posteru Vám zašleme do 10. 7. 2023. Příspěvky prezentované ve všech sekcích, včetně sekce posterové, mohou autoři uveřejnit v postkonferenčním sborníku „Výzkum didaktiky cizích jazyků“. Termín odevzdání textů: 30. 11. 2023. Informace k formální úpravě textů budou přihlášeným účastníkům, kteří v přihlášce potvrdí záměr o zveřejnění příspěvku v maximálním rozsahu 45 000 znaků vč. mezer, zaslány do 30. 6. 2023.

Účast na konferenci je bezplatná.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.