Konference: Didaktika cizích jazyků

Pedagogická fakulta MU vás zve na konferenci: Didaktika cizích jazyků: Současné výzvy pro kvalifikační růst i výuku na českých vysokých školách.

25. 5. 2023

Konference Didaktika cizích jazyků: Současné výzvy pro kvalifikační růst i výuku na českých vysokých školách

14. 9. 2023 od 9:30

Registrace Pozvánka s programem

Termín pro přihlášení (vč. zaslání názvů příspěvků): do 15. 6. 2023

Cíl konference

Cílem této konference je poskytnout vysokoškolským didaktičkám a didaktikům cizích jazyků příležitost pro diskusi (1) o současném stavu i výzvách pro nejbližší budoucnost v oblasti doktorských studijních programů, habilitačního řízení i řízení pro jmenování profesorem a (2) o obsahové náplni předmětu Didaktika cizího jazyka ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelek a učitelů cizího jazyka včetně pedagogické praxe.

Forma účasti

- Aktivní s příspěvkem (15 min. + 5 min. diskuse)
- Aktivní s posterem
- Bez příspěvku/posteru

Účast na konferenci je bezplatná.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.