Vyjádření Pedagogické fakulty MU k záměru nepovinné výuky druhého cizího jazyka

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nesouhlasí s návrhem, aby výuka druhého cizího jazyka na základních školách nebyla povinná.

13. 4. 2022

Expertní panel, který byl ustanoven v rámci revize Rámcového vzdělávacího programu (RVP), navrhuje, aby výuka druhého cizího jazyka na základních školách nebyla povinná. Školy by sice měly povinnost druhý („další“) cizí jazyk nabídnout, ale pokud by se nepřihlásil dostatečný počet zájemců, předmět by se nevyučoval. Tímto krokem by se české školství vrátilo o několik desítek let zpět a Česko by se v rámci EU zařadilo mezi minoritní země. Jsme přesvědčeni o tom, že zvládnutí aspoň základů dvou cizích jazyků na konci povinné školní docházky umožní budoucím generacím lepší integraci do společenství Evropy a otevře jim nové pracovní i osobní možnosti. Evropa je a bude mnohojazyčná. Pedagogická fakulta MU se k tomuto hlásí, proto podporuje zachování výuky základů druhého cizího jazyka v povinném penzu výuky na základních školách.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.