Dies academicus 2024: dvě ocenění pro zástupce z pedagogické fakulty

Dne 23. května 2024 se ve Velké aule Karla Engliše na Právnické fakultě Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce Dies academicus, spojené s udělováním prestižních Cen rektora MU. Letos mezi oceněnými nechyběli zástupci a zástupkyně naší fakulty.

27. 5. 2024

Bez popisku

Cena za významný umělecký počin ⁠⁠–⁠⁠⁠⁠⁠⁠ MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.

V kategorii Cena za významný umělecký počin byl oceněn MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D., z katedry hudební výchovy. Dr. Tomaštík získal cenu za novodobou světovou premiéru vánoční mše "Missa Nativitatis" od barokního skladatele Philippa Jacoba Rittlera. Projekt zahrnoval komplexní přepis partitury z historických pramenů do současné notace, její pečlivé nastudování a slavnostní provedení.

Rittlerovo dílo bylo uvedeno 9. září 2023 jako závěrečný koncert festivalu Olomoucké barokní slavnosti. Tento koncert zaznamenaly Česká televize a Český rozhlas. Reakce odborníků a recenze potvrdily vysokou úroveň provedení a význam tohoto projektu.

Cena za inovace ve výuce –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tým z katedry pedagogiky

Další významné ocenění získal tým z katedry pedagogiky, který obdržel Cenu rektora za inovace ve výuce. Tým ve složení Mgr. Lucie Škarková, Ph.D., doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., Mgr. Martin Fico a Mgr. Michaela Pulkrábová byl oceněn za svůj dlouhodobý přínos v oblasti rozvoje kompetence k podnikavosti u studujících učitelství na PED MUNI.

Od roku 2016 se celý tým věnuje inovativnímu přístupu k výuce, který zahrnuje nejen teoretickou přípravu, ale také praktické zapojení studujících do projektů s reálným společenským dopadem. Mezi jejich hlavní aktivity patří organizace Dne podnikavosti, kde studující prezentují své projekty, sdílejí zkušenosti a rozvíjí své podnikavé kompetence. Tým vytvořil nové předměty ("Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti" a "Projekty a podnikavost ve vzdělávání"), které umožňují studujícím si prakticky vyzkoušet tvorbu a realizaci projektů, a to jak na univerzitní půdě, tak na základních a středních školách.

Eduard Tomaštík, Foto: Martin Indruch

Martin Fico, Jana Kratochvílová, Michaela Pulkrábová, Lucie Škarková, Foto: Martin Indruch

Gratulujeme všem oceněným a děkujeme za jejich vynikající práci a přínos nejen pro PED MUNI, ale také pro celou univerzitu. Kompletní přehled všech oceněných naleznete v článku od Magazínu M.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.