Cena děkanky PdF MU v akademickém roce 2022/2023

V souladu se Směrnicí děkanky č. 1/2023 vyhlašuje děkanka fakulty soutěž o Cenu děkanky PdF MU v akademickém roce 2022/2023.

5. 5. 2023

Cena děkanky může být udělena v následujících kategoriích:

  • a) Cena za dlouhodobé a vynikající výsledky ve vědě, výzkumu a vzdělávání,
  • b) Cena pro vynikající studující PdF MU,
  • c) Cena za významnou reprezentaci fakulty,
  • d) Cena za inovace ve výuce,
  • e) Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
  • f) Cena za zelenou budoucnost.

Návrhy se zdůvodněním a v souladu se Statutem Ceny děkanky PdF MU je možné předkládat na sekretariát děkanky do 26. května 2023. K Vašemu návrhu prosíme o dodání všech požadovaných příloh, aby komise mohla důkladně posoudit všechny odevzdané návrhy (tímto předejdeme vyřazení návrhů z důvodu formálních nedostatků).

Jednotlivé kategorie a nominační formuláře


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.