Cena děkana PdF MU za rok 2021/2022

Cena děkana PdF MU za rok 2021/2022 byla na základě doporučení odborné komise udělena třem zaměstnancům fakulty a jednomu autorskému kolektivu.

10. 11. 2022

Cena děkana za příkladnou pedagogickou práci: výjimečný projekt

Bez popisku

Cena děkana za významný umělecký čin

  • Doc. Petr Hala z katedry hudební výchovy za cyklus Dvě písně pro baryton a klavír. Zhudebnění básní rakouské spisovatelky Rose Ausländer a interpretace těchto skladeb na koncertech v Telči a v rakouské Kremži přispělo nejen ke zviditelnění fakulty, ale i k navázání dlouhodobé mezinárodní spolupráce
Bez popisku

Cena děkana za humanitární a sociální činnost

  • Mgr. Radim Ošmera získal cenu za metodickou podporu výukových aktivit zaměřených na jedince s odlišným mateřským jazykem. Také spolupracoval na organizaci akcí zaměřených na podporu cizinců v rámci celého Jihomoravského kraje.
Bez popisku
  • Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. byla oceněna za organizaci vzdělávacích kurzů pro ukrajinské uprchlíky, studující i akademické pracovnice a pracovníky po vypuknutí války na Ukrajině. Jde o ocenění nejen humanitární a sociální činnosti, ale i vzdělávacího rozměru těchto aktivit, zvláště webinářů, konferencí a kurzů češtiny.
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.