Celorepublikové setkání pedagogů pro předškolní vzdělávání

Pohyb v mateřských školách byl hlavním tématem našeho setkání.

Dne 14. 10. 2022 se na Pedagogické fakultě MU podařilo uspořádat setkání akademických pracovníků a lektorů, kteří se věnují vzdělávání budoucích pedagogů mateřských škol se zaměřením na pohybovou aktivitu.

19. 10. 2022

Během setkání diskutovaly například doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc., doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Miklánková, Ph.D., doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. a předávaly mnoho svých poznatků ostatním účastníkům.

Dopolední blok byl koncipován jako vhled do dané problematiky oboru učitelství pro mateřské školy. Se svými příspěvky vystoupila:

- doc. Dvořáková – Vývoj minulý, proměny a směřování budoucí,

- doc. Syslová – Koncepce výuky na Ped MU,

- Mgr. Kouřilová – Organizační formy výuky v MŠ,

- Mgr. Puterová – Kritéria školní inspekce k hodnocení pohybu v MŠ.

Odpolední část byla zaměřena na stručné představení obsahu výuky na jednotlivých univerzitách a následné diskuzi, jak celkově podpořit časovou dotaci a kvalitu pohybu v mateřských školách. Organizátorky PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. a Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. se společně s účastníky dohodly, že takové přínosné setkání s přátelskou atmosférou opět zopakují.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.