Aktivity spojené s podporou výuky a integrace nejen žáků s OMJ

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU připravuje v rámci podpory výuky a integrace nejen žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) následující aktivity, jejichž cílem je poskytnout pedagogickým pracovníkům, studentům VŠ a dalším zájemcům o tuto tematiku základní vhled do výuky češtiny a rovněž do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého vzdělávání.

1. 2. 2023

Akreditovaný workshop I

Datum

2. 3. 2023

Čas

od 8.00 do 17.00

Místo

RUV

Úvod do výuky žáků s odlišným mateřským jazykem I.

Vzdělávací program představuje základní principy a poznatky v oblasti vzdělávání a výuky žáků s odlišným mateřským jazykem; zaměřuje se na praktické otázky a aktuální problémy této oblasti i návrhy jejich možných řešení. Důraz je kladen zejména na předání informací, které je možné využít v praktické výuce, ať už v prezenční či online formě.

Délka: 8 hodin, učebna RUV.

Na workshop je třeba se předem přihlásit.

Kontakt: ccv@ped.muni.cz

Více informací o kurzu

Akreditovaný workshop II

Datum

30. 3. 2023

Čas

od 8.00 do 17.00

Místo

RUV

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem – specifika a praxe II.

Volně navazuje na akreditovaný workshop I. Zaměřuje se na prohloubení znalostí v otázce vzdělávání dětí a žáků-cizinců/dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Zmíněna bude základní terminologie s tímto tématem spjatá, stranou nezůstane ani legislativa, formy a metody výuky i praktické rady z praxe. Seminář bude uchopen prakticky s názornými příklady, diskusí nad případně vzniklými otázkami, a společným hledáním řešení nebo nabídky možné podpory.

Délka: 8 hodin, učebna RUV.

Na workshop je třeba se předem přihlásit.

Kontakt: ccv@ped.muni.cz

Více informací o kurzu

Kulatý stůl

Datum

21. 3. 2023

Čas

od 15. 00 do 17.00

Místo

RUV

V rámci podpory výuky a integrace nejen žáků s OMJ do společnosti proběhne kulatý stůl na téma: Jazykové a mimojazykové faktory ovlivňující adaptaci rizikových skupin, možnosti a meze adaptace zejména žáků s OMJ z pohledu jednotlivých aktérů.

Setkání se uskuteční dne 21. 3. 2023 od 15.00 do 17.00 v RUVu a je určeno pro učitele z praxe, studenty a akademiky MU.

Kontakt: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (svobodova.kcj@ped.muni.cz)

Kurz Čeština jako druhý/cizí jazyk

Pro rozvoj znalostí češtiny jako druhého/cizího jazyka budou realizovány kurzy výuky češtiny. Jsou určeny především pro stávající i budoucí pedagogické pracovníky z Ukrajiny a realizovány budou ve dvou úrovních pokročilosti: A1 a B1.

Na kurz je třeba se předem přihlásit. Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 20. 2. 2023.

Zahájení kurzu: 6. 3. 2023.

Více informací o kurzu:

Pod vedením Katedry českého jazyka a literatury a ve spolupráci s Katedrou ruského jazyka a literatury jsou v jarním semestru realizovány následující kurzy češtiny jako druhého jazyka:

skupina K1: Začátečníci (2 x 2 hodiny/týden)

první setkání: úterý 7. 3. v 17:45 na vrátnici (Poříčí 9)

výuka: úterý 18:00–19:30 učebna 55

čtvrtek 15:15–16:45 učebna 73 (budova D)

max. počet účastníků 15: studenti PdF, studenti MU, akademičtí pracovníci MU, mimo MU

jazyková úroveň kurzu A1

skupina K2: Pokročilí (2 x 2 hodiny/týden)

první setkání: úterý 7. 3. v 16:45 na vrátnici (Poříčí 9)

úterý 17:00–18:30 učebna 73 (budova D)

čtvrtek 18:00–19:30 učebna 73 (budova D)

max. počet účastníků 15: studenti PdF, studenti MU, akademičtí pracovníci MU, mimo MU

jazyková úroveň kurzu B1–B2

Vyučují studenti programu: Učitelství ČJ a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem PdF MU

Výuka probíhá v době: 6. 3. – 18. 5. 2023

 

Koordinátorka pro začleňování a výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka

Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil.

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU

kontakt: svobodova.kcj@ped.muni.cz

Diskusní setkání k tematice výuky žáků s OMJ

Datum

20. 4. 2023

Čas

od 14.00 do 18.00

Místo

RUV

Workshop na podporu vzdělávání žáků s OMJ je orientován prakticky. Odborníci z praxe představí různé aktivity vhodné pro výuku žáků s OMJ a v rámci diskuse poradí, jak postupovat v případě začleňování těchto žáků.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity vás srdečně zve na diskusní setkání k tematice výuky žáků s OMJ na téma: Multikulturnost a komunikace

Kdy: 20. 4. 2023
V kolik: 14.00 – 18.00
Kde: Pedagogická fakulta MU, Galerie RUV, Poříčí 7/9, budova A

Diskusní setkání pro všechny, které zajímá téma komunikace s mluvčími z ukrajinsky, rusky, vietnamsky, arabsky a anglicky mluvící komunity.

Odpoledne se ponese v duchu krátkých prezentací představujících specifika komunikace s vybranými cizojazyčnými komunitami, zakončených diskusí s účastníky.

Na setkání není zapotřebí předem se registrovat, vstup je volný a je možné zúčastnit se pouze části jednání.

Akce je pořádána Katedrou českého jazyka a literatury.

Účast přislíbili:

studující oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Katedra anglického jazyka a literatury

Katedra ruského jazyka a literatury

Centrum pro cizince JMK

META, o.p.s.

Národní pedagogický institut

 

Kontakt: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (svobodova.kcj@ped.muni.cz)

Koncert studentů a přátel češtiny jako dalšího/cizího jazyka.

Katedra českého jazyka a literatury PdF MU ve spolupráci s Katedrou ruského jazyka a literatury PdF MU pořádá Koncert studentů a přátel češtiny jako dalšího/cizího jazyka.

Na koncertu zazní české, ruské, ukrajinské a italské písně a skladby.

Koncert proběhne ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 17.00 v RUVu (Poříčí 9)

Kontakt: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil. (svobodova.kcj@ped.muni.cz)

Kurzy celoživotního vzdělávání na PdF MU

Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Program je určen pro absolventky/absolventy magisterského studia učitelství́ všeobecně vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ.

Délka: 2 semestry

Cena bude upřesněna.

Přihlášení na program: od 1. 3. 2023

Program bude zahájen opět od podzimního semestru 2023.

Kontakt: ccv@ped.muni.cz

Více informací: www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.