Adventní koncert Pedagogické fakulty MU

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert Pedagogické fakulty MU, který se bude konat 29. listopadu od 17:00 do 18:30 hodin v aule (Auditorium maximum) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

11. 11. 2022

Vedle tradiční vánoční tematiky zazní skladby převážně českých skladatelů (B. Smetany, L. Janáčka, B. Martinů, P. Haly), ze zahraničních autorů se posluchači mohou těšit na díla J. Haydna, B. Brittena a M. D. Leontovyče v interpretaci studentů a členů Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty MU, Pěveckého sboru Pedagogické fakulty MU, Pěveckého sboru Masarykovy univerzity, orchestru Collegium musicum a cimbálového souboru MUNIcimbal.

Program

1. Benjamin Britten (1913–1976): A Ceremony of Carols (výběr)

1. Procession

2. Wolcum Yole!

3. There is no Rose

4. This little Babe

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, Judita Kučerová – klavír, dirigent Jan Ocetek

2. Bedřich Smetana (1824–1884): Na břehu mořském

Lenka Kučerová – klavír

3. Lidová: Já jsem malá panynka (arr. Eduard Tomaštík)

4. Lidová: Byla cesta (arr. Eduard Tomaštík)

5. Traditional – Já sním o Vánocích (arr. Michal Procházka)

MUNICIMBAL (Cimbálový soubor Pedagogické fakulty, um. vedoucí Eduard Tomaštík)

Michaela Šilhavíková a Anna Klečková – zpěv

6. Bedřich Smetana (1824–1884): Tři ženské sbory

(Má hvězda, Západ slunce, Přiletěly vlaštovičky)

7. Leoš Janáček (1854–1928): Láska opravdivá

Pěvecký sbor Pedagogické fakulty – dirigent František Ostrý

8. Petr Hala (*1965): Nachtzauber (Noční kouzlo)

Noch bist du da (Ještě jsi tady)

Petr Hala – klavír, Vladimír Richter – zpěv

9. Bohuslav Martinů (1890–1959): Boží muka, Tajná láska (Písničky na dvě stránky), Cesta k milé, Chodníček (Písničky na jednu stránku)

Petr Hala – klavír, Vladimír Richter – zpěv

10. Lidová: Aj, dnes v Betlémě (arr. Ondřej Musil)

11. Lidová: Ó, svatá dobo vánoční (arr. Ondřej Musil)

12. Mykola Dmytrovyč Leontovyč (1877–1921): Ščedryk (arr. Ondřej Musil)

Marie Kábelová – soprán, Daniela Taylor – alt, Marek Olbrzymek – tenor, Vladimír Richter – baryton, Ondřej Musil – bas

13. Joseph Haydn (1732–1809): Symfonie č. 16 B dur (Allegro – Andante – Presto)

Collegium Musicum – dirigent Eduard Tomaštík TT. 60 min

Událost na facebooku

 

Smíšený Pěvecký sbor MU navštěvují studentky a studenti všech fakult MU. Vystupují pod uměleckým vedením J. Ocetka, který dlouhodobě působí mj. na Katedře dirigování a operní režie JAMU. V předvánočním čase zazní výběr z díla A Ceremony of Carols, op. 28, které vzniklo v roce 1942.

Koncertní etuda gis-moll, op. 17, vznikla v roce 1861 a tentýž rok byla poprvé provedena v Kolíně nad Rýnem. Podtitul Vzpomínka není náhodný; Smetana ji komponoval těsně po návratu ze Švédska. Hudební tok evokuje vlny moře, které jsou patrné v průběhu celé skladby. Po krátké kadenci v závěru etudy se hlavní melodie ztrácí do ticha. Touto skladbou se Smetana bezesporu hlásí k typu lisztovské klavírní techniky.

Lidové písně Já jsem malá panynkaByla cesta, byla ušlapaná jsou tradičním repertoárem vánočního období. Tento večer zazní v úpravě E. Tomaštíka. Trojici doplní píseň Já sním o Vánocích, kterou zpracoval pro obsazení MUNICIMBALU M. Procházka.Těleso MUNICIMBAL bylo založeno E. Tomaštíkem počátkem roku 2019 ze studentů Masarykovy univerzity. Soubor pracující ve složení 3 housle, 2 violy, kontrabas, cimbál, klarinet a sólový zpěv se od začátku orientuje spíše na nefolklorní repertoár (swing, jazz, filmová hudba atd.) v aranžích uměleckého vedoucího. Přestože většina členů kapely je aktivními hudebníky s folklorním zaměřením, svým obsazením se snaží tradiční zvuk cimbálovky přetvořit do modernějšího zvukového hávu.

Ženský Pěvecký sbor PdF MU se schází pravidelně od roku 2016. Sbor zpívá repertoár napříč žánry, od dvojhlasu po čtyřhlas, a cappella či v doprovodu klavíru i jiných nástrojů. V současnosti vystupuje pod vedením F. Ostrého.Tři ženské sbory napsal Smetana na žádost sbormistra Ferdinanda Hellera v roce 1878. Původně měly i klavírní doprovod, ten se ale ztratil. Autoři textů jsou Bedřich Peška a Josef Václav Sládek. V kontextu Smetanovy sborové tvorby je tento opus vysoce ceněný.Láska opravdivá je Janáčkův původně mužský sbor. Pochází z roku 1876 a autor zde zhudebnil text lidové písně z Kollárovy sbírky Národnije zpěvánky.

Cyklus dvou písní na texty poezie rakouské básnířky ukrajinského původu Rose Ausländer vznikl v rámci univerzitního projektu Hudba spojuje řešeného v letech 2019–2022. Jedná se o pokus spojení niterné poetiky básnické předlohy s novodobým hudebním jazykem.

Písničky na jednuna dvě stránky (H 5094 a H 5095) vznikly v období druhé světové války. Oba cykly obsahují sedm písní na slova moravské lidové poezie. Martinů žil od roku 1923 trvale mimo vlast, nejprve ve Francii, od roku 1941 v USA. Z těchto písňových miniatur je patrná touha a stesk po domově, kam už se skladatel nikdy nevrátil.

M. Leontovyč byl ukrajinský skladatel, pedagog a sbormistr. Proslavil se zejména adaptacemi ukrajinských lidových písní pro sbor. Melodie koledy Ščedryk je světově známá v anglickém překladu s názvem Carol of the Bells. Původně šlo o píseň novoroční. Spolu s tradičním vánočním repertoárem zazní v aranži O. Musila.

Haydnova Symfonie, v Hobokenově tematickém katalogu označená H I/16, pochází z let 1757–1761. Je třívětá a věty mají tradiční tempové rozvržení. Netypický je zvuk orchestru v prostřední větě: housle hrají con sordino v unisonu s violoncelly za doprovodu continua. Původně byla tato část určená sólovému violoncellu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.