Marketingová podpora

Nevíte si rady s propagací vaší akce? Neváhejte se obrátit na pana Mgr. Jana Šplíchala z Oddělení vnějších vztahů a marketingu.

Zde najdete potřebné rady a návody:

Rady jak na webové stránky a obsah fakultního webu

Poradíme vám jak vytvořit a uspořádat web. S tímto požadavkem se můžete obrátit na pana Mgr. Jana Šplíchala.

Ohledně obsahu na našem fakultním webu a pomoc při vkládání nových informací se prosím obracejte na pana Mgr. Jana Šplíchala a Mgr. Markétu Janíčkovou.

Propagace akce pomocí webu, sociálních sítí a videowall

V rámci pořádání akcí je možnost požádat o propagaci na našem fakultním facebooku a Informačním systému MU, které se propisují i na náš fakultní web. Pro pozvánku na akci můžete využít videowall ve foyer, na kterou dle vašich požadavků připravíme stručnou upoutávku.

S touto žádostí se obracejte na pana Mgr. Jana Šplíchala nebo Mgr. Markétu Janíčkovou.

Jak na grafický návrh letáku/plakátu?

Pokud si nebudete vědět rady jak zpracovat návrh letáku či plátu můžete vám s přípravou pomoci a vytvořit dle vašich požadavků návrh. Ideální je si předem promyslet, co na letáku chcete mít a dodat veškeré podklady.

Co od vás budeme potřebovat:

  • struční text
  • místo a čas a datum konání akce

Razítka

Pokud jsou vaše razítka opotřebovaná, nebo nefunkční, tak se můžete obrátit na Sekretariát děkana, kde zajistí výrobu nového. 

Podoba je jednotná pro celou fakultu: tzn. název univerzity a fakulty + adresa. V případě katedry je tam navíc název katedry. Razítka v rámci katedry Vám se můžu oddělit číslováním v pravém rohu.

V případě specifických požadavků konzultujte s panem Mgr. Janem Šplíchalem

Sociální sítě Pedagogické fakulty MU

Katedry a instituty:
 
Katedra
FACEBOOK
INSTAGRAM

1.

Katedra pedagogiky

https://www.facebook.com/pedagogikaMU/

https://www.instagram.com/muni_kped/

2. Katedra psychologie https://www.facebook.com/psychologiePedFMU/  
3. Katedra ruského jazyka a literatury https://www.facebook.com/rustinapdfmu/ https://www.instagram.com/rustina_pdfmu/
4. Katedra historie    
5. Katedra matematiky    
6. Katedra geografie

https://www.facebook.com/KatedraGeografiePdFMU

https://www.instagram.com/kgeo_pdf/

7. Katedra primární pedagogiky    
8. Katedra hudební výchovy

https://www.facebook.com/KHVpedMUNI

 
9. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví    
10. Katedra biologie

https://www.facebook.com/KBiPdFMU

 
11. Katedra výtvarné výchovy

https://www.facebook.com/kvv.pdf.mu/

https://www.instagram.com/kvv_pdf_mu

12. Katedra českého jazyka a literatury https://www.facebook.com/katedraCJL  
13. Katedra občanské výchovy    
14. Katedra anglického jazyka a literatury https://www.facebook.com/people/Department-of-English-Language-and-Literature-Masaryk-University/100063474555978/  
15. Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání    
16. Katedra technické a informační výchovy https://www.facebook.com/technickaainformacnivychova/  
17. Katedra německého jazyka a literatury https://www.facebook.com/groups/1578417092487166/  
18. Katedra francouzského jazyka a literatury https://www.facebook.com/FrancouzstinaNaPedakuMU/  
19. Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky https://www.facebook.com/ksip.pdfmu/ https://www.instagram.com/specka_muni/
20. Katedra sociální pedagogiky https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

https://www.instagram.com/socped.muni/

21. Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání https://www.facebook.com/iviv.pdf.mu/  
22. Institut výzkumu školního vzdělávání https://www.facebook.com/ivsv.ped/  
23. Ústřední knihovna https://www.facebook.com/knihovna.pedf/

https://www.instagram.com/knihovna.pedf/

24. Centrum celoživotního vzdělávání https://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/  
Další fakultní organizace:
 
NÁZEV
FACEBOOK
INSTAGRAM
1. Centrum aplikované behaviorální analýzy PdF MU https://www.facebook.com/centrum.aba.mu/  
2. Akademický senát PdF MU https://www.facebook.com/aspdfmu  
3. Otevřeno https://www.facebook.com/otevreno.org https://www.instagram.com/otevreno.brno/
4. Civitas https://www.facebook.com/CivitasOV  
Studentské oborové rady:
 
NÁZEV
FACEBOOK
INSTAGRAM
1. Studentská oborová rada Katedry občanské výchovy PdF MU https://www.facebook.com/StudentskaRadaKOV  
2. Studentská oborová rada Speciální pedagogiky PdF MU https://www.facebook.com/studentskaradaspecpedmu  

Kontakty na Oddělení vnějších vztahů a marketingu:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.