Marketingová podpora

Nevíte si rady s propagací vaší akce? Neváhejte se obrátit na pana Mgr. Jana Šplíchala nebo Žanetu Novotnou, kteří mají na starosti Úsek marketingu a vnějších vztahů na Pedagogické fakultě MU.

Zde najdete potřebné rady a návody:

Rady jak na webové stránky a obsah fakultního webu

Poradíme vám jak vytvořit a uspořádat web. S tímto požadavkem se můžete obrátit na pana Mgr. Jana Šplíchala.

Ohledně obsahu na našem fakultním webu a pomoc při vkládání nových informací se prosím obracejte na pana Mgr. Jana Šplíchala a Žanetu Novotnou.

Propagace akce pomocí webu, sociálních sítí a videowall

V rámci pořádání akcí je možnost požádat o propagaci na našem fakultním facebooku a informačním systému MU, které se propisují i na náš fakultní web. Pro pozvánku na akci můžete využít videowall ve foyer, na kterou dle vašich požadavků připravíme stručnou upoutávku.

S touto žádostí se obracejte na pana Mgr. Jana Šplíchala nebo Žanetu Novotnou.

Jak na grafický návrh letáku/plakátu?

Pokud si nebudete vědět rady jak zpracovat návrh letáku či plátu můžete vám s přípravou pomoci a vytvořit dle vašich požadavků návrh. Ideální je si předem promyslet co na letáku chcete mít a dodat veškeré podklady.

Co od vás budeme potřebovat:

  • struční text
  • místo a čas a datum konání akce

Rezervace místností

Rezervace zasedací místnosti děkanátu:

Rezervaci zasedací místnosti děkanátu spravuje Sekretariát děkana.

Žaneta Novotná

telefon: 549 49 7123
e‑mail: novotna.z@ped.muni.cz

Rezervace pracoven:

Rezervace pracoven možné pouze pro oficiální akce (např. schůzky ERASMUS, jednání akademického senátu, oficiální výuka, školení). Pro běžné studijní účely mohou studenti využívat všechny místnosti bez rezervací.

Sledujte, prosím, oznámení na dveřích či náš web, kde jsou rezervace uvedeny, a uvolněte místnost nejpozději 30 minut před začátkem rezervace.

V případě zájmu o rezervaci pracovny pro oficiální akci uveďte tyto údaje (jméno, UČO, datum, časový úsek, místnost, počet osob a účel) a zašlete je na adresu: box@ped.muni.cz nebo vyplňte formulář níže. Žádosti budou posouzeny individuálně. V případě pozitivního vyhodnocení žádosti Vám zašleme informační e-mail a umístíme oznámení o rezervaci na dveře pracovny a web.

Dodržujte prosím vždy tato pravidla:

  • Rezervace zadávejte nejpozději do 8 hodin ráno v den, kdy si pracovnu přejete rezervovat.
  • Nerušte hlukem ostatní uživatele, pracovny nejsou odhlučněny.
  • Pracovny nejsou určeny ke konzumaci jídel.
  • Před odchodem zavřete okna a zhasněte světla rychlým, krátkým stiskem.
  • Používejte pracovny tak, aby je po vás ve stejné kvalitě mohli používat i ostatní.

Rezervovat si můžete:

  • pracovnu č. 71 (14 míst) a 74 (14 míst)
  • pracovnu č. 72 (30 míst) a 73 (19 míst) – nutné kontaktovat studijní oddělení, konkrétně Ing. Nikolu Rimešovou na rimesova@ped.muni.cz.

Děkujeme za pochopení a respektování nastavených pravidel.

Vaše knihovna

Formulář pro rezervace zde

Rezervace učeben:

Rezervaci učeben provádějte u Ing. Nikoly Rimešové.

Ing. Nikola Rimešová

telefon: 549 49 6116
e‑mail: rimesova@ped.muni.cz

Rezervace RUV:

Relaxační a konferenční místnost je možné rezervovat pomocí tohoto formuláře.

Prostřednictvím mailu vám zašleme potvrzení o rezervaci.

Reklamní předměty

Veškeré informace pro výdej reklamních předmětů pro zaměstnance PdF MU naleznete přímo zde.

Výroba placek

Pro potřeby propagace kateder a fakultních akcí je možné si na Sekretariátu děkana PdF MU zapůjčit lis na odznaky, který umožňuje samovýrobu připínacích špendlíků a magnetek. Podrobné informace najdete zde.

Razítka

Pokud jsou vaše razítka opotřebovaná, nebo nefunkční, tak se můžete obrátit na Sekretariát děkana, kde zajistí výrobu nového. 

Podoba je jednotná pro celou fakultu: tzn. název univerzity a fakulty + adresa. V případě katedry je tam navíc název katedry. Razítka v rámci katedry Vám se můžu oddělit číslováním v pravém rohu.

V případě specifických požadavků konzultujte s panem Mgr. Janem Šplíchalem

Sociální sítě Pedagogické fakulty MU

Katedry a instituty:

 
NÁZEV
FACEBOOK
INSTAGRAM
1. Katedra pedagogiky https://www.facebook.com/pedagogikaMU/ https://www.instagram.com/muni_ped/
2. Katedra psychologie https://www.facebook.com/psychologiePedFMU/  
3. Katedra ruského jazyka a literatury https://www.facebook.com/rustinapdfmu/  
4. Katedra historie    
5. Katedra matematiky    
6. Katedra geografie https://www.facebook.com/KatedraGeografiePdFMU/  
7. Katedra primární pedagogiky    
8. Katedra hudební výchovy https://www.facebook.com/Katedra-hudebn%C3%AD-v%C3%BDchovy-Pedagogick%C3%A9-fakulty-Masarykovy-univerzity-149991628352978/  
9. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví    
10. Katedra biologie https://www.facebook.com/groups/Katedra.biologie.PdF.MU/  
11. Katedra výtvarné výchovy https://www.facebook.com/kvv.pdf.mu/  
12. Katedra českého jazyka a literatury    
13. Katedra občanské výchovy    
14. Katedra anglického jazyka a literatury https://www.facebook.com/Department-of-English-Language-and-Literature-1613084468908917/  
15. Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání    
16. Katedra technické a informační výchovy    
17. Katedra německého jazyka a literatury https://www.facebook.com/groups/1578417092487166/  
18. Katedra francouzského jazyka a literatury https://www.facebook.com/FrancouzstinaNaPedakuMU/  
19. Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky https://www.facebook.com/ksip.pdfmu/  
20. Katedra sociální pedagogiky https://www.facebook.com/socialnipedagogika/
21. Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání https://www.facebook.com/iviv.pdf.mu/  
22. Institut výzkumu školního vzdělávání https://www.facebook.com/ivsv.ped/?ref=br_rs  
23. Ústřední knihovna https://www.facebook.com/knihovna.pedf/  
24. Centrum celoživotního vzdělávání https://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/  

Další fakultní organizace:

 
NÁZEV
FACEBOOK
INSTAGRAM
1. Centrum aplikované behaviorální analýzy PdF MU https://www.facebook.com/centrum.aba.mu/  
2. Akademický senát PdF MU https://www.facebook.com/aspdfmu  
3. Otevřeno https://www.facebook.com/otevreno.org https://www.instagram.com/otevreno.brno/
4. Civitas https://www.facebook.com/CivitasOV  

Studentské oborové rady:

 
NÁZEV
FACEBOOK
INSTAGRAM
1. Studentská oborová rada Katedry občanské výchovy PdF MU https://www.facebook.com/StudentskaRadaKOV  
2. Studentská oborová rada Speciální pedagogiky PdF MU https://www.facebook.com/studentskaradaspecpedmu  

Kontakty na Úsek marketingu a vnějších vztahů:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.