Úspěšný nástup

10. 8. 2023

Začlenění nového zaměstnance do pracovního prostředí přesahuje orientaci, papírování a předání vybavení. Kvalitní proces je klíčový, odráží kulturu organizace, její hodnoty a vizi. V minulých letech se představitelé fakulty podíleli na revizi a nastavení komplexního adaptační procesu, aby nově nastupující obdržel/a nezbytnou podporu, řádné zaškolení a zdroje nezbytné pro výkon práce. Proces je zaměřený na nastupující osobu, její rychlejší integraci a pokládá základy pro dlouhodobý úspěch. Zahrnuje vyjasnění očekávání, přidělení mentora, sadu vytvořených podpůrných materiálů pro nastupující, ale i jejich vedoucí. V letošním roce fakulta proces i nadále zkvalitňuje, a to jeho převedením do elektronické aplikace, která bude spuštěna v lednu 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.