Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Pedagogická fakulta usiluje o ocenění, které zatraktivní její prostředí pro výzkumné pracovníky

9. 12. 2019

Pedagogická fakulta usiluje o ocenění, které zatraktivní její prostředí
pro výzkumné pracovníky

Cestu k získání ocenění za špičkovou péči o vědecké pracovníky se chystá absolvovat Pedagogická fakulta MU. Cenu HR Excellence in Research Award uděluje Evropská komise organizacím, které výzkumníkům poskytují kvalitní pracovní prostředí, transparentní výběrová řízení a podporu v profesním růstu.

O ocenění se mohou ucházet pouze organizace, které do plánování svého chodu začlení strategii v oblasti lidských zdrojů HRS4R (The Human Resources Strategy For Researchers). Strategie zavazuje organizace k plnění 40 principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Etického kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků. Jejím uplatněním se fakulta propojí s celosvětovou sítí výzkumných organizací, které stejnou strategii aplikovaly. Do budoucna bude získání HR Award pro fakultu znamenat bodové zvýhodnění v některých projektových výzvách a také garanci kvalitního pracovního prostředí pro české i zahraniční uchazeče o zaměstnání.

Na podporu implementace strategie podala Pedagogická fakulta MU projektovou žádost, jejíž výsledky budou zveřejněny na přelomu listopadu a prosince letošního roku. V případě získání projektu pak zaměstnanci Pedagogické fakulty MU připraví klíčové dokumenty, které jsou podmínkou k získání HR Award, a tyto dokumenty budou následně zaslány Evropské komisi. Předpokládá se, že fakulta cenu obdrží na začátku roku 2021.

Více článků

Přehled všech článků