HR Award podporuje mobilitu

20. 9. 2022

Pedagogická fakulta MU si uvědomuje hodnotu zeměpisné, meziodvětvové, vnitrooborové, mezioborové a virtuální mobility. V rámci HR Award byl věnován prostor pro networking, sdílení zkušeností kolegů či kolegyň a navázání kontaktů s jinými institucemi, které jsou držiteli ocenění HR Award nebo které realizují doktorandskou či postdoktorandskou školu. Členi a členky pracovní skupiny HR Award či začínající výzkumnice a výzkumníci uskutečnili proto několik cest.

V září 2022, HR Award manažerka ‒ Vendula Kratochvílová ‒ navštívila University of Potsdam, která je držitelem ocenění HR Award již od roku 2016. Vzájemná výměna zkušeností s implementací aktivit HRS4R byla velmi přínosná. Zajímavé bylo zjištění rozdílného přístupu University of Potsdam a Masarykovy univerzity k uchopení a realizaci této strategie. Mnohá řešená témata byla společná pro obě univerzity, například problematika slaďování osobního a profesního života, otevřeného transparentního a na zásluhách založeného náboru či adaptace nových zaměstnaných. Jiná témata byla více či méně diskutována. Obě univerzity čelili také podobným výzvám, zmínit lze například nezbytnost vícejazyčné komunikace, aplikace genderové dimenze ve výzkumu či realizace PR aktivit. Sdílení zkušeností kolegů a kolegyň z této zahraniční instituce bylo obohacující. Ze setkání s Ombudsmanem či s Equal Opportunities Commissioner si Vendula Kratochvílová odnáší několik námětů, které by bylo možné na fakultě implementovat. Pracovní skupina s nimi bude seznámena v rámci diskuze, tzv. kulatého stolu.

Jana Veličková, specialistka HR Award ‒ zabývající se (Post)doktorandskou školou, navštívila Graduiertenzentrum na univerzitě v Hildesheimu, kde se setkala s dr. Sveou Korrf ‒ vedoucí Graduiertenzentra. Tématem rozhovoru byla otázka organizace doktorského studia na Univerzitě Hildesheim, činnost centra, historie jeho vzniku, výzvy, kterým centrum pro doktorandy čelí a možnosti propojení s výzkumem. Dále také podpora kariérního rozvoje výzkumných pracovníků, kterému se dr. Korff věnuje i výzkumně. V rámci dvoudenního shadowingu měla Jana Veličková možnost se s paní Korff zúčastnit i pracovních jednání k připravovaným akcím pro doktorandy ve spolupráci s knihovnou.

Příležitost v účasti na odborných akcí, uchopilo v období od června do září 2022, pět začínajících výzkumníků a výzkumnic. Vycestovali do Německa, Portugalska, Rakouska a Francie. Martina Šindelářová Skupeňová měla možnost v rámci výjezdu na konferenci CercleS 2022 kromě účasti na odborných přednáškách i konzultovat průběžné výsledky svého výzkumu. Porovnala, jak funguje jazykové vzdělávání i výzkum v této oblasti na zahraničních jazykových centrech a získala zpětnou vazbu od místních i hostujících kolegů. Konference IGU-CGE ve francouzském Rennes se zúčastnila Veronika Korvasová. "Nejlepší na celé akci bylo především síťování s geograficko-didaktickou komunitou a inspirace novými tématy nebo výzkumy, které v naší komunitě momentálně frčí", říká Korvasová. Podobně hodnotí přínos své cesty i Miroslav Janík, který se zúčastnil semináře TRANSLANG v Německu: "Největším přínosem zahraničního pobytu byla možnost sdílet zkušenosti a poznatky ohledně aktuálních trendů v učitelském vzdělávání v Německu." V neposlední řadě podpořilo HR Award i účast Jana Egerleho na Letní škole metodologie v pedagogických vědách v Berlíně. Egerle pozitivně hodnotí především možnost společné analýzy dat, kdy spolu s dalšími účastníky v praxi aplikovali různé metody – od narativní analýzy po hermeneutické přístupy.

Všechny tyto cesty byly realizovány skrze operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703. Poslední dvě služební cesty pracovní skupiny HR Award se uskuteční v říjnu 2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.