Aktivity (post)doktorandské školy

15. 10. 2020

Jednou z aktivit v rámci podpory HR Excellence in Research Award na Pedagogické fakultě je i tzv. (post)doktorandská škola. Na základě získaných dat z dotazníku HR Award, realizovaných focus group rozhovorů s doktorandy a diskusí pracovních skupin byly pojmenovány oblasti fakultní podpory doktorandů, které je potřeba posílit. Jednou z těchto oblastí je nedostatečná podpora rozvíjení akademické angličtiny. V návaznosti na toto zjištění byl všem doktorandům na fakultě zpřístupněn semestrální kurz akademické angličtiny. Ten se stane pevnou součástí nabídky předmětů. Vedle kurzu akademické angličtiny byla doktorandům nabídnuta i účast na speciálním blended-learningovém ročním kurzu publikačních dovedností v angličtině.

Další posilovanou oblastí je pak sdílení a networking mezi doktorandy. Pro stávající doktorandy jakožto i pro zájemce o doktorské studium na PdF MU byl uspořádán fakultní PhD Day, na podzimní semestr je naplánovaná série metodologických workshopů a připravuje se celofakultní doktorandská konference. Kromě podpory sdílení by tyto aktivity měli přispět i k rozvoji akademických kompetencí.

V neposlední řadě pak byla revidována sekce webu pro uchazeče o doktorské studium a v současné době se pracuje na aktualizaci a rozšíření webu doktorského studia pro stávající studenty, který by měl nastavený systém podpory doktorandům ze strany fakulty vhodně doplnit.

Ohledně bližších informací k (post)doktorandské škole se můžete obrátit na:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.