Aktivity na podporu HR Excellence in Research Award v době koronavirové

25. 6. 2020

V prvé řadě děkujeme všem zaměstnancům, kteří si vyhradili čas na vyplnění dotazníku HR Award a také účastníkům některé z Focus groups a rozhovorů, které jsme v rámci aktivit HR Award uskutečnili. Díky tomu jsme měli příležitost analyzovat Vaši zpětnou vazbu k pracovním i odborným podmínkám na Pedagogické fakultě MU a připravovat opatření pro zlepšení do dalších let. 

Stejně jako všem ostatním, i nám opatření spojené s pandemií Covid-19 způsobily komplikace v plánech. Kromě toho, že jsme přešli z prezenčních schůzek k analýze výsledků dotazníku a focus groups na online formu schůzek, jsme byli nuceni přeložit plánované setkání zaměstnanců k HR Award procesu. Setkání jsme posunuli z jarního termínu na podzim 2020, přičemž konkrétní den Vám ještě potvrdíme. V rámci setkání se zaměstnanci dozví jak informace o samotném HR Award procesu, tak budou seznámeni s výsledky analýz dotazníkového šetření, diskuze s ohniskovými skupinami a jak na ně budeme v následujícím období reagovat.

Jedním z nejvýznamnějších zjištěných nedostatků se ukázala nedostatečná komunikace o nástrojích a podpoře výzkumu i výuky na fakultní i na univerzitní úrovni. Naopak, většina zaměstnanců je spokojená s podporou v soustavném vzdělávání a rozvoji znalostí a dovedností. Přijďte s námi na podzim diskutovat o dalších zjištěních a plánovaných reakcí na ně.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.