Přednáška: Lukáš Fasora - Středoevropská univerzita na cestě od Humboldta k akademickému kapitalismu - 16. 3. 2021

4. 2. 2021 Jana Veličková

Vyžádané přednášky (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2021 —

Datum

16. 3. 2021

Čas

17:00 - 18:30

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Středoevropská univerzita na cestě od Humboldta k akademickému kapitalismu

prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.


Anotace: Přednáška se zabývá problémy univerzit, které jsou z historické perspektivy významné pro evropské (středoevropské) prostředí a zvláště pak pro prostředí české. Bude představena publikace Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury, jejímž cílem je poukázat na poli univerzitní kultury na kontinuitu i diskontinuitu vývoje univerzit, a to od jejich středověkých počátků až po současnost.


prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. působí v Historickém ústavu FF MU a v současnosti zastává funkci proděkana pro výzkum a rozvoj. V rámci své výzkumné činnosti se zabývá hlavně dějinami městské společnosti v českých zemích a střední Evropě v moderní éře, v poslední době jej přitahují zvláště dějiny vědy a vysokoškolského vzdělá(vá)ní.


Přednášky jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na přednášku je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jejím konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Na přednášku se můžete registrovat zde.

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.