Seminář: Kateřina Tomešková - Na švu mezi historickým a fikčním viděním světa (6.4.2023)

Jana Veličková

Cyklus seminářů (Post)doktorandské školy PdF MU ke komunikaci (pedagogické) vědy a výzkumu 
— jaro 2023 —

Datum

6. 4. 2023

Čas

12:00 - 13:30

Průběh akce

Hybridně (prezenčně/online)

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

Institut manažerských studií, České vysoké učení technické


Na švu mezi historickým a fikčním viděním světa

Mnozí současní historici si velmi dobře uvědomují, že pro vznik srozumitelného historického obrazu je nezbytné mezery v pokusech o rekonstrukci světů minulosti zčásti vyplnit fikcí. Za zprostředkované poznání pravdivých střípků minulosti obohacené o subjektivní představy seriózních vypravěčů se staví kromě mnohých historiků také muzejní pedagogové, jejichž výkon profese je od této činnosti neoddělitelný. I oni musí myslet na historiografický koncept, ale je jen na jejich rozhodnutí, jak ho budou didakticky řešit při edukaci. Spojení výrazů „muzejní“ a „pedagogika“ evokuje docela přesně poznávací doménu tohoto poměrně mladého a relativně samostatného vědního oboru zaměřeného na edukační procesy (vázané na specifickou instituci muzea). Cílem semináře je umožnit všem potenciálním zájemcům o přiblížení daného tématu poodkrýt pokličku a nahlédnout do vnitřního světa profese muzejního pedagoga/ edukátora v kultuře… případně si také vyzkoušet atraktivní roli klíčníka a na vlastní kůži zažít výjimečnou možnost vstoupit do muzea tajným vchodem...


Forma konání: Seminář se uskuteční primárně v prezenční formě (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79).
Doplňkově je nabízena i online účast (resp. online přenos přes MS Teams), ale je nutné počítat s tím, že akce je ze strany přednášejících primárně koncipovaná jako prezenční. Všem přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.

Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na seminář je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro online připojení na seminář zde

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.