Přednáška: Adriana Wiegerová - Profesní plány a trajektorie mladých akademických pracovníků - 25. 5. 2021

4. 2. 2021 Jana Veličková

Vyžádané přednášky (Post)doktorandské školy PdF MU
— jaro 2021 —

Datum

25. 5. 2021

Čas

15:30 - 17:00

Průběh akce

Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link

Profesní plány a trajektorie mladých akademických pracovníků

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.

Anotace: Obsah přednášky je zaměřen na podporu práce s doktorandy, ale také rozvoj vysokoškolské pedagogiky na fakultách. V přednášce budou představena zjištění výzkumu realizovaného u začínajících akademických pracovníků na českých univerzitách. Tematizován bude také sled proměn, kterými mladý akademický pracovník prochází od začátku doktorského studia až po etablování na univerzitě. V souvislosti s tím budou diskutovány osobní, pracovní i akademické potenciality, plány, které ovlivňují profesní i osobní život mladého akademika. V přednášce také zazní úskalí pozice mladých akademiků na českých univerzitách i jejich pozice v současné akademické komunitě.

V rámci přednášky bude představena monografie „The careers of young Czech university teachers“, která se zabývá mapováním opomíjených faktorů v profesní kariéře začínajícího akademického pracovníka. 


prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D. je zakladatelkou a ředitelkou Ústavu školní pedagogiky na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Profesně se zabývá prioritně didaktikou přírodovědného vzdělávání a pedeutologií. V současné době se zaměřuje na téma kariérního směřování akademických pracovníků. V tématu se věnuje jak mladým začínajícím akademikům, tak akademikům v pozici senior.


Přednášky jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na přednášku je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jejím konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Odkaz pro připojení na přednášku zde

Bez popisku

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.