Pozvánka na workshop "Úvod do práce s dotazníky a získanými kvantitativními daty" (6.5.2022)

27. 4. 2022 Jana Veličková

Workshop: Úvod do práce s dotazníky a získanými kvantitativními daty

Workshop představí základní výzkumné designy a detailněji se bude věnovat problematice dotazování (od struktury dotazníku po formulaci konkrétních otázek). Poté bude detailní pozornost věnována přípravě datové matice (tabulky s daty z dotazníků), která posléze slouží pro analýzu získaných odpovědí. Účastníci se naučí, jak si správně připravit datovou matici, jak řešit specifické problémy (otevřené otázky, textová data, vícečetné odpovědi). Workshop zakončíme ukázkou základního popisu dat ve formě četnostních tabulek v Excelu, SPSS a JASP (JAMOVI).
Cílem workshopu bude zejména poukázat na skutečnost, že nejvíce chyb lze udělat již před samotným započetím kvantitativního výzkumu, tj. při jeho plánování a přípravě dat.

Základní témata workshopu:

 • Základní možnosti pro design kvantitativního výzkumu
 • Výběry a jejich typy
 • Dotazník a jeho struktura
 • Otázky, odpovědní stupnice a škály
 • Práce se specifickými typy otázek – otevřená otázka a otázka s více možnými odpověďmi
 • Možnosti pro sběr dat – PAPI, CATI, CAPI, CAWI – přednosti a nevýhody
 • Datová matice a její základní struktura
 • Základní příprava datové matice
 • Spojování datových matic
 • Základní datové transformace – význam a ukázky
 • Základní popisné statistiky pro získaná data

Termín: 6. 5. 2022, 9:15 - 15 hod. (s přestávkou na oběd)

Předpokládaný časový rozsah: min 6x45 minut
Max. počet účastníků: 25
Požadavky na účastníky: vlastní počítač, základní znalost MS Excel, předchozí zkušenost s dotazníkovým šetřením je výhodou

Workshop se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu PdF MU (Poříčí 7, budova B, 2. NP)

Deadline pro přihlášení: 5. 5. 2022

Přihlašovací formulář na workshop zde

Kontaktní osoba: doc. Dušan Klapko (7657@mail.muni.cz). 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.