Pozvánka na workshop "Jak na (pokročilé) vyhledávání v databázích a případovou studii (metodu výzkumu)?" - 28. 4. 2022

24. 4. 2022 Jana Veličková

Datum a čas konání: čtvrtek 28. 4. 2022, 09:00 – 15:00 hod., online

Lektor: Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., Pedagogická fakulta UP v Olomouci


Anotace workshopu:

Pojďme společně odhalit zajímavosti a zákonitosti kvalitativní výzkumné strategie a případové studie jako metody výzkumu! Odlišíme případovou studii od kazuistiky, se kterou se běžně zaměňuje, porozumíme základům uvažování výzkumníka, přípravy výzkumné akce a rovněž principům vedení korektního kvalitativního výzkumu. Objasníme si typy případových studií, procesy vzorkování, stejně tak analýzu dat a protokolování studie. V neposlední řadě nastíníme výhody a nevýhody případové studie, etické aspekty a limity (případové) studie, čímž naplníme všechny předpoklady pro samostatné zpracování kvalitního kvalitativního výzkumu! Této metodologické části bude předcházet seznámení se s vyhledáváním relevantních záznamů ve vybraných databázích, naučíme se připravit vyhledávací dotaz a frázi, porozumíme logice tzv. rozšířeného vyhledávání, pochopíme obsah citačních databází a budeme umět ověřit např. impact factor a jiné ukazatele časopisů indexovaných ve WOS a SCOPUS.

Workshop je určen zejména studentům magisterských a doktorských studijních programů, začínajícím i pokročilým akademickým a vědeckým pracovníkům.

Obsah workshopu:

Část 1 – vyhledávání v databázích:

 • Úvod k elektronickým informačním zdrojům (EIZ), VPN připojení, Shibboleth
 • Příprava rešeršního dotazu a vyhledávací fráze
 • Formulování klíčových slov, kombinace s Booleovskými operátory, omezení vyhledávání
 • Pravidla pro vyhledávání, rozšíření nebo zúžení hledání, krácení na kořen slova, zástupný znak
  a přesný slovosled
 • Zkratky pro pole vyhledávání (searching fields), Research Starter
 • Získání trvalého odkazu záznamu, možnost překladu a citace
 • Google Scholar, ProQuest, PubMed, BMČ, SOLEN a mnoho dalších
 • Hodnocení VaVaI – dvě prestižní citační databáze: Web of Science a SCOPUS
 • Ověření časopisu disponující Impact Factorem, predátorské časopisy, manažer Citace Pro,
  ResearchGate (komunikace s autory, získání soukromého plnotextu)
 • h-index WoS, h-index SCOPUS, Journal Citation Reports

 

Část 2 – případová studie jako metoda kvalitativní výzkumné strategie:

 • Kazuistika, anebo případová studie? („case report“ vs. „case study“)
 • Výzkumná, kvalitativně orientovaná případová studie v kontextu základů kvalitativně orientovaných výzkumů
 • Typologie případových studií a jejich aplikace
 • Designování případové studie v kontextu kvalitativního přístupu (cíl a záměr studie, proces
  vzorkování, výzkumné otázky, analýzy a interpretace kvalitativních dat, protokolování studie)
 • Výhody a nevýhody případové studie jako autonomní/komplementární metody výzkumu
 • Etické aspekty (případové) studie, limity (případové) studie

Kontaktní osoba na Pdf MU: doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Odkaz pro připojení zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.