Pozvánka na státní doktorskou zkoušku a obhajobu tezí disertační práce, Mgr. Jana Veličková

19. 2. 2021

Datum

25. 2. 2021

Čas

od 11:30

Místo konání pro veřejnost

MS TEAMS

Jméno doktoranda: Mgr. Jana Veličková

Teze disertační práce:

„Rozvíjení sebehodnocení zaměřeného na mluvený projev u studentů učitelství němčiny jako cizího jazyka.“

předsedkyně komise:

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. - PdF MU, Brno

Členové komise:

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. - PF JU, České Budějovice

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. - PdF MU, Brno

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., školitelka - PdF MU, Brno

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. - externí spolupráce s PdF MU

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. - FPF SU, Opava

doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. - FF UKF, Nitra

Mgr. Miroslav Janík, Ph.D., konzultant – není členem komise

Státní doktorské zkoušky i obhajoby disertačních prací jsou veřejné, účast veřejnosti je možná.

Odkaz na online setkání

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., v. r.                                        
děkan                                                                                                

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., v. r.
předsedkyně oborové rady  

Hlasování a záznam průběhu státní doktorské zkoušky:

Hlasování a záznam


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.