Pozvánka na státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce: Mgr. Petr Koubek

16. 11. 2020

Datum

19. 11. 2020

Čas

10:00

Místo konání

Zasedací místnost PdF MU, Poříčí 7, Brno/Pro veřejnost MS TEAMS

Název disertační práce:

Subjektivní teorie řídící jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů.“

(Práce vznikla v rámci studia doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika a je k nahlédnutí na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí PdF MU, též na  https://is.muni.cz/th/hlen5/

předseda komise:

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.                                        PdF MU, Brno

členové komise:

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., školitel                  PdF MU, Brno

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.                                         PdF MU, Brno

doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., oponent                               PdF MU, Brno

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.                                            PdF ZČU, Plzeň

prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., oponentka               FF UPa, Pardubice          

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.                                              PdF UJEP, Ústí n. Labem

doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek                                           Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL, Liberec    

 

* V souladu s Čl. 33 odst. 1 SZŘ MU je podmínkou přístupu k obhajobě disertační práce předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky.                        

Státní doktorské zkoušky i obhajoby disertačních prací jsou veřejné, účast veřejnosti je možná přes tento odkaz https://is.muni.cz/go/kwrkdl v aplikaci MS Teams.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., v.r.                                          prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., v.r.

                děkan                                                                             předseda oborové rady          


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.