Pozvánka na státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce, Mgr. Martina Habrdlová

19. 2. 2021

Datum

24. 2. 2021

Čas

od 10:00

Místo konání pro veřejnost

MS TEAMS

Jméno doktoranda: Mgr. Martina Habrdlová

Název disertační práce:

Komparace projektovaného kurikula tělesné výchovy ve Finsku, Norsku, Irsku a České republice.“

(Práce vznikla v rámci studia doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika a je k nahlédnutí na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí PdF MU)

Závěrečná práce

předsedkyně komise:

doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. - PdF MU, Brno

členové komise:

prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D., oponentka - FTVS UK, Praha

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. - FSpS  MU, Brno

doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D., oponentka - FSpS  MU, Brno

doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL Liberec

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., školitel - PdF MU, Brno

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. - FTK UP, Olomouc            

PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D. – konzultant, není člen komise
* V souladu s Čl. 33 odst. 1 SZŘ MU je podmínkou přístupu k obhajobě disertační práce předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky.        

Státní doktorské zkoušky i obhajoby disertačních prací jsou veřejné, účast veřejnosti je možná.

Odkaz na online setkání

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., v.r.                                          
děkan

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., v.r.                             
předseda oborové rady                                                                    

Hlasování a záznam průběhu státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce:

Hlasování a záznam


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.