Pozvánka na státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce - Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

25. 11. 2020

Datum

1. 12. 2020

Čas

10:00

Místo konání

Relaxační a konferenční místnosti PdF MU (RUV), Poříčí 7, Brno/Pro veřejnost MS TEAMS

Název disertační práce:

Metoda Reuvena Feuersteina jako možnost podpůrného opatření v inkluzivní škole.“

(Práce vznikla v rámci studia doktorského studijního programu Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika a je k nahlédnutí na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí, též na https://is.muni.cz/th/czy60/

předsedkyně komise:

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., oponentka - PdF MU, Brno

členové komise:

prof. PhDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., školitelka - PdF UK, Praha  

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. - PdF OU, Ostrava

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., oponentka - PdF UK, Praha

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. - PdF MU, Brno

doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. - CMTF UP, Olomouc

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. - PdF MU, Brno

* V souladu s Čl. 33 odst. 1 SZŘ MU je podmínkou přístupu k obhajobě disertační práce předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky.                                       

Státní doktorské zkoušky i obhajoby disertačních prací jsou veřejné, účast veřejnosti je možná přes tento odkaz https://is.muni.cz/go/ekq2i8  v aplikaci MS Teams.

 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., v.r.                                             prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., v.r.

                děkan                                                                                předsedkyně oborové rady               


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.