Pozvánka na státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce Mgr. et Mgr. Markéty Sedlákové

22. 10. 2020

Jméno doktoranda

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Termín konání

22. 10. 2020, od 10:00 hodin

Místo konání

v zasedací místnosti Pedagogické fakulty MU, Poříčí7 , Brno

Název disertační práce:

,,Každodennost vědění imigrantů: Spirituální a kulturní diverzita v edukaci."

(Práce vznikla v rámci studia doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika a je k nahlédnutí na Oddělení vědy, výzkumu o vnějších vztahů PdF MU.

Závěrečná práce

předseda komise:
prof. PhDr' Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. PdF MU, Brno

členové komise:
doc. Michal Kaplánek, Th.D., TFJU, České Budějovice
doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D., oponentka FF UK, Praha
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., FF UP, Olomouc
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., školitel PdF MU, Brno
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., oponent PdF MU, Brno
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., FF MU, Brno
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., FF MU, Brno
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Státní doktorské zkoušky i obhajoby disertačních prací jsou veřejné, účast veřejnosti je možná přes MS Teams.

Online přenos


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.