Pozvánka na státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce*: Mgr. et Mgr. Adam Franc

26. 11. 2020

Datum

4. 12. 2020

Čas

10:00

Místo konání

Zasedací místnosti děkanátu PdF MU, Poříčí 7, Brno/pro veřejnost přes MS Teams

Název disertační práce:

Softwarové umění ve výuce: možnosti kritického a kreativního poznání softwaru.

(Práce vznikla v rámci studia doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky a je k nahlédnutí na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí PdF MU, též na https://is.muni.cz/th/o9pdm/

Předseda:                           doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., PdF MU

Členové:                             doc. Mgr. Vladimír Havlík, PdF MU

                                           prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., PdF MU, školitel                                  

                                           doc. ak. sochař Jiří Sobotka, PdF MU, oponent                                 

                                           prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., PdF UK Bratislava,

                                           doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., FHS UK Praha, oponent

* V souladu s Čl. 33 odst. 1 SZŘ MU je podmínkou přístupu k obhajobě disertační práce předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky.                        

Státní doktorské zkoušky i obhajoby disertačních prací jsou veřejné, účast veřejnosti je možná přes tento odkaz https://is.muni.cz/go/dpuibw v aplikaci MS Teams. 

 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.     
děkan
                                                  
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.                                                                                                                                                                                              předseda oborové rady


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.