Pozvánka na obhajobu disertační práce, Mgr. Ing. Eva Ellederová

19. 2. 2021

Datum

25. 2. 2021

Čas

od 10:00 hodin

Místo konání pro veřejnost

MS TEAMS

Jméno doktoranda: Mgr. Ing. Eva Ellederová

Výzkumné zaměření:

„Konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely.“

(Práce vznikla v rámci studia doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika cizího jazyka a je k nahlédnutí na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí PdF MU)

Závěrečná práce

předsedkyně komise:

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. - PdF MU, Brno

členové komise:

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D., oponentka - PF JU, České Budějovice

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. - PdF MU, Brno

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., školitel - PdF MU, Brno

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D. - externí spolupráce s PdF MU

doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. - FF UKF, Nitra

doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D., oponentka - PdF OU, Ostrava

Státní doktorské zkoušky i obhajoby disertačních prací jsou veřejné, účast veřejnosti je možná.

Odkaz na online setkání

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., v. r.                                         
děkan                                                                            

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., v. r.
předsedkyně oborové rady             

Hlasování a záznam průběhu obhajoby disertační práce:

Hlasování a záznam


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.