Pozvánka na Medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov EDUCA XVIII - DIVERZITA AKO IMPULZ PRE PEDAGOGICKÉ VEDY

Jana Veličková

Pozvánka na Medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov EDUCA XVIII - DIVERZITA AKO IMPULZ PRE PEDAGOGICKÉ VEDY. Konferencia sa uskutoční 4. 5. 2023 kombinovanou formou. Prezenčná forma konferencie sa uskutoční v priestoroch Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre, pričom bude zabezpečené aj online pripojenie.

Výstupom konferencie bude recenzovaný zborník EDUCA XVIII a vybrané texty budú nad rámec konferenčného zborníka publikované vo vedeckom časopise The Slavonic Pedagogical Studies Journal (PEGAS Journal).

Bližšie informácie a pozvánka na konferenciu budú prihláseným účastníkom priebežne zasielané na e-mailové adresy.

Bližšia špecifikácia konferencie:

Doktorandská konferencia EDUCA XVIII je platformou pre výmenu skúseností doktorandov a začínajúcich vedeckých pracovníkov. V rámci tohtoročnej témy „Diverzita ako impulz pre pedagogické vedy“ sa do centra pozornosti dostáva rozmanitosť v rôznych oblastiach edukácie a spoločenského života, diverzita z pohľadu hodnôt, kultúry, etnicity, náboženstva, či akéhokoľvek znevýhodnenia.

 

Účasť na konferencii je bezplatná.

Termín prihlásenia: V prípade záujmu o účasť na konferencii je potrebné poslať do 25. 4. 2023 vyplnenú prihlášku.

Termín zaslania príspevku: do 12. júna 2023

Jazyk, v ktorom môžu byť príspevky napísané: slovenský j., český j., anglický j.

Vyplnenie prihlášky na uvedenom linku: https://forms.gle/dqK6Wj3WfMjsJRvh6

Šablona


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.