Pozvánka na 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie študentov doktorandských programov v pedagogike a príbuzných vedách, organizovanej (10. 2. 2023, hybridně)

12. 1. 2023 Jana Veličková

Pozvánka na 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie študentov doktorandských programov v pedagogike a príbuzných vedách, organizovanej Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave.

Konferencia sa uskutoční 10.2.2023. Forma priebehu je HYBRIDNÁ: prezenčná v priestoroch Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v prípade zahraničných aktívnych účastníkov je možná online forma.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník Juvenilia Paedagogica 2023. Program pripravovanej konferencie a archív minulých ročníkov :
https://pdfweb.truni.sk/katedry/kps/veda-vyskum?juvenilia-paedagogica-2023
 
Registráciu je možné uskutočniť formou registračného formulára: Registračný formulár na medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov (2023) so zameraním na Metodologické aspekty pedagogického výskumu (google.com) do 20.01.2023.
Zároveň v prílohe posielame pozvánku so všetkými dôležitými informáciami a šablónu na písanie príspevku do recenzovaného zborníka.

Tešíme sa na Vašu účasť v prezenčnej forme, výmenu poznatkov a skúseností v rámci dizertačných prác.

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: konferenciadoktorandovkps@gmail.com

Pozvánka Šablona na psaní příspěvku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.